Sähköautojen latausinfraa edistetään Espoon Asunnoilla kustannustehokkain toimenpitein

  • Espoon kaupunki
  • Ympäristö
  • Yrittäjyys
  • Liikenne
Julkaistu: 17.5.2022 11.30Päivitetty: 20.5.2022 8.23
Lämmitystolppaan asennettu latauspiste.
Espoon Asuntojen ensimmäiset latauspisteet asennettiin vuonna 2019 ja nykyisin latauspisteitä on noin 200 kappaletta eri kohteissa.

Espoon Asunnot on mukana Espoon kaupungin tavoitteissa edistää kestävää kehitystä. Yksi tapa on tarjota asukkaille sähköauton latausmahdollisuutta. Latauslaite asennetaan autopaikan lämmitystolppaan. Lämmitystolppaan tehtävä latauspiste ei vaadi suuria investointeja, se on nopea toteuttaa ja kustannuksia ei kohdistu muille asukkaille. Latauspisteellä pystyy lataamaan yön yli noin 100 km ajon, joka on enemmän kuin autolla keskimäärin päivässä ajetaan. Espoon Asuntojen kiinteistöissä käytettävä sähkö on EKOenergia-merkittyä bioenergiaa.

Sopivan latauspalvelun tarjoajan löytämiseksi Espoon Asunnot keskusteli markkinoilla olevien eri yrityksen kanssa. Yhteistyökumppaniksi valikoitui eParking.fi, jolta löytyi Espoon Asuntojen vuokra-asujien tarpeisiin sopivin ratkaisu. Uusia latauspisteitä rakennetaan asukkaiden tarpeiden mukaan. Asukkaat voivat itse tehdä tilauksen uudesta latauspisteestä eParking.fi:n tilauslomakkeella, johon löytyy linkki Espoon Asuntojen verkkosivuilta. Samalla lähtee tilaus myös sähköasentajalle ja tieto isännöitsijälle.

eParking.fi:n operatiivinen johtaja Antti Hiekkanen kertoo yhteistyön hioutuneen Espoon Asuntojen kanssa muutamien ensimmäisten kuukausien aikana sujuvaksi ja vaivattomaksi. Molemmat osapuolet pitävät yhteistyön parhaina puolina selkeää työnjakoa, sujuvuutta ja vähäistä työmäärää. Myös asukkaalle latauspisteen tilaaminen onnistuu vaivattomasti. Hiekkanen pitää kuntia hyvinä kumppaneina uusien liikkumisen ratkaisujen tuomisessa markkinoille ja toivoo Espoon kaupungilta jatkossakin mahdollisuuksia uusien ratkaisujen kokeilemiseen esimerkiksi erilaisten pilottien kautta.

Mitä vihreä siirtymä voisi tarkoittaa sinun yrityksesi kehitystyössä?

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys