Rakentamista edeltää monitahoinen hankkeen suunnittelu

  • Espoon kaupunki
  • Työ
28.3.2023 9.43Päivitetty: 5.4.2023 10.33

Tekstit on julkaistu alun perin Espoo-lehdessä 1/2023.
Lue Espoo-lehden 1/2023 muita juttuja
--

Espoon kaupungin Tilapalveluissa työskentelee seitsemän suunnittelun hankepäällikköä. Yksi heistä on Aulikki Korhonen, joka juuri nyt iloitsee Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen käynnistymisestä. 

”Työtäni on hankkia arkkitehtisuunnittelu ja ohjata sekä vetää rakennushankkeen suunnittelua aina rakentamisvaiheeseen asti. Sen jälkeen vetovastuu siirtyy rakentamisen hankepäällikölle.   

Rakentaminen on nykyään hyvin säänneltyä ja valvottua, ja siinä on todella paljon huomioon otettavaa. Suunnittelun hankepäällikkö onkin kaiken hoksaaja, jonka täytyy miettiä myös kustannuksia, päätösten läpiviemistä ja yhteydenpitoa viranomaisiin. Ennen kuin rakennusvaihe voi alkaa, on sitä edeltänyt pitkä ja työläs prosessi.    

Vuosittain olen mukana 3–4 hankkeessa, joiden valmisteluun kuluu pari vuotta. Espoolaisille viimeisimmistä käynnistämistäni hankkeista näkyvät valmiina Jousenkaaren koulu ja Metsolan päiväkoti.  

Nyt menossa on erityinen hanke, Aarne Ervin suunnitteleman, vuonna 1965 valmistuneen Tapiolan uimahallin uudistava peruskorjaus. Vaurioituneet perustukset, alapohja ja altaat puretaan ja rakennetaan uudestaan, puku- ja pesuhuoneosa siirretään allasosan yhteyteen ja vuoden 2005 laajennusosa peruskorjataan. Rakennustyöt valmistuvat arvioiden mukaan syksyllä 2025. 

Tapiolan uimahalli on mielestäni todella hieno rakennus. Oli hyvä päätös kaupungilta uudistaa se alkuperäisen näköisenä. Keskusaltaan ympäristö ja uimahalli sen osana on suunnattoman hieno arkkitehtoninen kokonaisuus, josta espoolaiset voivat olla ylpeitä.” 

Teksti: Minna Saano.

Suunnittelun hankepäällikkö Aulikki Korhonen luotsaa Tapiolan uimahallin uudistavaa peruskorjausta.Kuva: Tero Ikäheimonen
  • Töissä Espoolla
  • Espoo-lehti