Pohjanlepakko saalistaa kaupungin yössä

  • Espoon kaupunki
19.8.2023 5.54
Pohjanlepakko.
Pohjanlepakko on Suomen 13 lepakkolajista yleisin ja se voi elää 15-vuotiaaksi.Kuva: Sampo Kiviniemi / Vastavalo

Pohjanlepakko pärjää hyvin kaupunkiympäristössä, kun sillä on tarpeeksi päivehtimis- ja talvehtimispaikkoja. Luontoviisas Espoo -projektin avulla turvataan luonnon monimuotoisuutta, josta lepakotkin hyötyvät.

Pohjanlepakko on Suomen 13 lepakkolajista yleisin. Päivisin lepakot nukkuvat pää alaspäin puiden koloissa, ullakoilla tai vanhoissa linnunpöntöissä.  

Hämärän koittaessa lepakko lähtee saalistamaan hyönteisiä ilta toisensa jälkeen samoihin paikkoihin. Saaliin etsimiseen ja esteiden väistämiseen lepakot käyttävät ääntään kaikuluotaimena.

Talvet lepakko viettää horroksessa kosteissa luolissa ja kellareissa.

Pohjanlepakko voi elää 15-vuotiaaksi.  

Luontoviisas Espoo on projekti, jonka tavoitteena on turvata ja lisätä kasvavan kaupungin luonnon monimuotoisuutta. Vuoteen 2035 mennessä on tarkoitus päästä tilanteeseen, jossa ihmisen toiminta ei enää köyhdytä luontoa.  

”Tänä vuonna selvitetään, millaisia keinoja Espoolla on jo käytössä ja miten niitä voidaan kehittää edelleen sekä tutustutaan joidenkin Suomen ja Euroopan kaupunkien toimenpiteisiin luonnon hyväksi”, kertoo Espoon kaupungin ympäristöasiantuntija Ari Turula.       

Yksi selvitettävä toimenpide on ennallistaminen.   

”Espoossa on paljon potentiaalisia ennallistettavia luontokohteita, joita parhaillaan kartoitetaan. Esimerkiksi metsiä voidaan parantaa lisäämällä puulajistoa ja lahopuuta tai puroista tehdä luonnonmukaisempia lisäämällä niihin kiviä, soraa ja mutkia.”

Tiesitkö?

Espoossa pohjanlepakon voi nähdä iltahämärissä ja yöllä lähes missä vain, erityisesti aukeilla alueilla, pihapiireissä ja katuvalojen loisteen yläpuolella.

Lepakot ovat rauhoitettuja eläimiä. Kaavoituksen yhteydessä kartoitetaan lepakkoalueet, jotka pyritään kaupunkisuunnittelussa ottamaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan suojelemaan.

Lepakon kaikuluotausääntä ei ihmiskorva erota, mutta ääntä voi kuunnella ultraääni-ilmaisimella eli lepakkodetektorilla.

Teksti: Minna Saano.

Teksti on julkaistu alun perin Espoo-lehdessä 2/2023.
Lue Espoo-lehden muita juttuja.

  • Espoo-lehti