Pääkirjoitus: Kestävyys syntyy kaupungeissa

  • Espoon kaupunki
Jukka Mäkelä
29.3.2023 6.11Päivitetty: 5.4.2023 10.32

Teksti on julkaistu alun perin Espoo-lehdessä 1/2023.
Lue Espoo-lehden 1/2023 muita juttuja
--

Tämän lehden ilmestyessä vaalikeskustelu käy kuumimmillaan. Sunnuntaina 2.4. on eduskuntavaalien varsinainen äänestyspäivä.

Espoossa olemme valmistelleet hallitusohjelmatavoitteita sekä omasta näkökulmastamme että yhdessä muiden kaupunkien kanssa. Hallitusohjelmatavoitteet ovat meille tärkeitä asioita, joiden uskomme vaikuttavan paitsi kaupunkien ja metropolialueen, myös koko Suomen menestykseen.

Kilpailukyky tarkoittaa mm. turvallisuutta, luontoa, laatua, tasa-arvoa, lapsirakkautta, suvaitsevuutta, virikkeellisyyttä, kestävää kehitystä, kumppanuutta, yhteisöllisyyttä, tuloksellisuutta ja tutkimus-, kehitys- ja osaamisinfrastruktuuria.

Ilman kaupungeissa syntyvää kasvua Suomen talous ei ole kestävällä pohjalla. Siksi suurten kaupunkien investointikyky on turvattava. On myös varmistettava, ettei lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen rahoitusta heikennetä. Lapset ja nuoret ovat meille aivan ykkösasia. 

  • Espoo-lehti