Opettajat viihtyvät Espoon yhteislyseossa - kunta10- tutkimuksessa EYL on yksi Suomen parhaimpia työyhteisöjä

  • Opetus
Julkaistu: 16.10.2021 12.15Päivitetty: 16.10.2021 13.02
Opettajien ryhmäkuva ulkona.
Kuva: EYL:n viestintätiimi

Espoon yhteislyseo elää muutoksen ja myllerryksen vuosia, mutta ne eivät näy kahden vuoden välein tehtävässä valtakunnallisessa työhyvinvointia mittaavassa Kunta10- tutkimuksessa. Tulokset ovat pysyneet erinomaisina ja osin jopa parantuneet. Muutto väliaikaisiin väistötiloihin Keraan kesällä 2019 aloitti koulun laajenemisen, joka jatkuu yhä. Keväällä on edessä vielä muutto samaisen rakennuksen alakertaan pysyviin tiloihin. Ennen kyselyä oli myös kouluja kovasti kuormittanut hyvin nopeasti toimeenpantu etäopetuskevät sekä vuonna 2021 käyttöön otettavan opetussuunnitelman työstäminen.

Uudet opettajat otetaan työyhteisössä hyvin vastaan

Apulaisrehtori Antti Koskinen on havainnut, että muuton myötä lukion työyhteisö on tiivistynyt, sillä se on pienentynyt yläkoulun jäädessä Kauklahteen. “Toiminta on keskittynyt lukiotyöhön ja näin helpottanut monen kahdessa koulussa, yläkoulussa ja lukiossa, työskennelleen opettajan työkuormaa”, tuo esiin pitkäaikainen liikunnanopettaja Titti Lindström. Lukion sisäänottomäärien kasvaessa on uusia opettajia palkattu. “Uudet opettajat otetaan todella hyvin mukaan tähän lämpimään, huumorintäyteiseen ja auttavaiseen työyhteisöön”, kuvailee toista lukuvuotta Espoon yhteislyseossa työskentelevä uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja Annele Rantavuori.

Resilienssi näkyy EYL:n arjessa vahvuuksien kautta toimimisena

Tutkimuksesta nousevat esiin työyhteisön erinomaiset tulokset. Jokainen työyhteisöön liittyvä mittari on parhaimman 10 % sisällä ja kaikki työyhteisön jäsenet suosittelisivat työpaikkaa ystävilleen. Myös työn mittarit ovat parantuneet edellisestä vuoden 2018 mittauksesta, vaikka yhteisö elää keskellä muutosta. Tulokset kertovat yhteisön vahvasta resilienssistä, mikä tarkoittaa haastavissa tilanteissa esiin tulevaa yhteisön hyvinvointia ylläpitävää henkistä pääomaa. Espoon yhteislyseossa se näkyy vahvuuksien kautta toimimisena, joustavuutena, toiveikkuutena sekä luovana ongelmien ratkaisukykynä.

Kokeiluihin kannustetaan!

Kysyttäessä syitä erinomaisiin tuloksiin lukion pitkäaikainen rehtori Saila Posti-Lindström nostaa esiin pitkään jatkuneen hyvän kierteen. Kun asiat ovat asettuneet oikealle uralle ja suunta on oikea, niin suuretkaan arkiseen työhän vaikuttavat muutokset eivät vaikuta kielteisesti perustyöhön. Fysiikan ja matematiikan opettaja Lauri Hellsten pitää lukion kehittämismyönteisyyttä ja kokeilukulttuuria merkittävinä viihtymiseen vaikuttavina tekijöinä. “Useimmiten erilaisiin kokeiluihin ennemmin kannustetaan, kuin toppuutellaan”, kuvaa Lauri toimintakulttuuria.  

Aidosti toteutuva jaettu johtajuus

Johtamisen tulokset ovat edelleen erinomaisia suurimman osan mittareista ollessa niinikään parhaimman kymmenyksen sisällä. Espoon yhteislyseon johtaminen koetaan työtä tukevaksi, kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi. “Koulumme aidosti toteutuva jaettu johtajuus, vaikutusmahdollisuudet ja avoin keskustelukulttuuri näkyy tuloksissa”, kommentoi eriyisopettaja ja opinto-ohjaaja Sonja Oikari. Opettajat Espoon yhteislyseossa kokevatkin vahvaa työn imua, hallintaa ja palkitsevuutta. 

Leppävaara
  • EYL