Naapurin suusta - Vanhat tiilimuuntajat Espoossa

  • Kulttuuri
  • Museot
  • Ympäristö
20.4.2022 4.00Päivitetty: 20.4.2022 11.28
Kaksi erimallista muuntajaa asuinalueella, toinen talvella toinen kesällä.
Vasen kuva: Malmin Sähkölaitoksen 20kV tornimuuntamo Kivennavantiellä Pohjois-Tapiolassa. Oikealla: Westendin Hiiralantien jo purettu muuntaja edusti Helsingin Sähkölaitoksen mallia.Kuva: KAMU/Jyri Vilja

Moni espoolainen on varmaankin pannut merkille kaupungissa tekeillä olevat mittavan sähköverkon uudistustyön. Ilmajohtoja kaivetaan maan sisään ja vanhoja pylväs- ja puistomuuntamoja korvataan uusilla. Uudistusten yhteydessä kaupunginmuseon huomio on kohdistunut 1950–1960-luvuilla rakennettuihin tiilitornimuuntajiin, joita Espoon itäisissä kaupunginosissa on jäljellä parikymmentä. 
Arkkitehtuuriltaan linjakkailla ja yksityiskohdiltaan harkituilla tornimuuntajilla on rakennustaiteellista ja kaupunkikuvallista arvoa sekä historiallista merkitystä kaupungin sähköverkon kehityksen kuvaajana. Muuntajia ei ole suojeltu, joten niiden säilymisen edellytyksenä on rakennuksen pysyminen alkuperäisessä käytössään. 
Vaille käyttöä ja huoltoa jäänyt betonikattoinen tiilirakennus rappeutuu ajan myötä ja muodostuu lopulta vaaraksi ympäristölleen. Kestävää ja pitkäaikaista uusiokäyttöä muuntajille ei ole pystytty osoittamaan.  Sähköyhtiö on kuitenkin pitänyt osan vanhoista muuntajista käytössä osana uudistettua sähköverkkoa, mitä kaupunginmuseo pitää myönteisenä esimerkkinä siitä, kuinka sähköyhtiö voi vaalia omaa teknologiaperintöään.

Muuntajalaitteistoa ja muuntajarakennuksen yläosa.Kuva: Helsingin Sähkölaitos Oy ja Malmin Sähkölaitos Oy
Suunnittelija Yrjö DunderfeltKuva: Helsinginsähkölaitos Oy/KAMU
Suunnittelija Einar JuslinKuva: Malmin Sähkölaitos Oy/KAMU

Tiilitornimuuntajia on kahta eri mallia. Helsingin Sähkölaitoksen tornimuuntajan on suunnitellut arkkitehti Yrjö Dunderfelt vuonna 1950. Malmin Sähkölaitoksen 20kV tornimuuntamon on vuonna 1958 suunnitellut insinööri Einar Juslin. Mallit muistuttavat toisiaan hyvin paljon. Muuntamot ovat tiilestä muurattuja, niissä on betoniperustukset sekä betonista valettu, hyvin loiva pyramidikatto. 
Huomattavimpina ulospäin näkyvinä eroina ovat Helsingin Sähkölaitoksen mallissa olevat kolme pientä ikkuna-aukkoa, oven ja muiden aukotuksien yläpuolinen muurauskoristelu sekä muuntamon huipun betonilistalla erotettu kapea tuuletusaukkovyöhyke. Malmin Sähkölaitoksen mallissa näitä piirteitä ei ole. Rakennuksen sisätilat ovat yksinkertaiset, alaosassa sijaitsee varsinainen muuntajalaitteisto ja yläosassa on parvi, josta pääsee käsiksi muuntajan johtoverkkoon. 

Espoon vanhat tiillimuuntajat löytyvät myös KAMU Espoon kaupunginmuseon Finna-sivustolta: ekm.finna.fi (ulkoinen linkki)

JYRI VILJA, intendentti