Naapurin suusta: Museot ilman rajoja

  • Museot
  • Kulttuuri
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
17.1.2022 12.53Päivitetty: 7.2.2022 7.31
Ihmisiä poseeraa kameralle, taustalla talo ja puita.
Kuva: ICOM/COMCOL

Tärkein museoalan kansainvälinen toimija on International Council of Museums, tuttavallisemmin ICOM. Se on Unescon alainen riippumaton, ei-kaupallinen järjestö. ICOMiin kuuluu jäseniä yli 35 000 yhteensä 141 eri maasta. ICOM:n alaisuudessa toimii jäsenten muodostamia kansainvälisiä komiteoita, jotka vievät eteenpäin museoalan kehitystä omilla erikoistumisaloillaan.

Komiteoita on yhteensä kolmekymmentäkaksi. Espoon kaupunginmuseon henkilökuntaa osallistuu vaihdellen omien alojensa komiteoiden työskentelyyn esimerkiksi CECA:ssa (museopedagogiikka), ICAMT:ssa (museotekniikka ja arkkitehtuuri), COMCOL:ssa (kokoelmatyö), INTERCOM:ssa (museoiden johtaminen) ja CAMOC:ssa (kaupunginmuseot).

ICOM järjestää kolmen vuoden välein suuren kansainvälisen konferenssin, johon myös Espoosta pyritään lähettämään aina joku kaupunginmuseolainen mukaan oppimaan. Tänä syksynä noin 4 000 museoammattilaista eri puolilta maailmaa kokoontui Japaniin, Kiotoon ICOM Kyoto 2019 General Conferenceen. Sain ilokseni matkustaa sinne Espoon kaupunginmuseon ja ICOM Suomen edustajana.

Konferenssissa toimin kokoelmakomitea COMCOLin oman kokouksen järjestelyistä vastaavana hallituksen jäsenenä. Järjestimme osana ICOMin yleiskonferenssia kolmeksi iltapäiväksi ohjelmaa teemalla Museums as Cultural Hubs: The Future of Traditions. Iltapäivien puhujat tulivat eri puolilta maapalloa: kuulimme esimerkiksi Pääsiäissaarilla menossa olevasta valokuvien digitointiprojektista, walesilaisten tavasta tehdä museoiden kokoelmatyötä asiakkaiden kanssa sekä ruotsalaisesta uudenlaisesta säilytysratkaisusta Sörmlandin museossa, jossa kokoelmia säilytetään näyttelyssä ja lajitellaan tarinoiden – ei materiaalien – mukaan.

Kuva: KAMU

Omassa konferenssipuheenvuorossani käsittelin suomalaisten museoiden keinoja jakaa valokuvia ja tietoa verkon välityksellä. Kiinnostusta herätti esimerkiksi Espoon kaupunginmuseon Finna-palvelu (https://ekm.finna.fi/(ulkoinen linkki)). Lisäksi kerroin Espoon strategian mukaisista tavoitteista osallisuuteen, avoimuuteen ja yhdessä tekemiseen.

Yksi keskeisistä teemoista puheenvuorossani oli yhteistyön lisääminen ja yhdessä tekeminen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kerroin esimerkkinä suunnitteilla olevasta yhteistyöhankkeestamme Vantaan ja Helsingin kaupunginmuseoiden kanssa. Hanke, jolle parhaillaan etsimme yhdessä ulkopuolista rahoitusta, tähtää datan avaamiseen ja parempaan digitaaliseen asiakaspalveluun.

Kuva: KAMU

Kansainvälisten kollegoiden kysymykset ja kommentit osoittivat, että olemme Espoossa ja Suomessa kärkijoukoissa museodatan avaamisessa, lisensoinnissa ja osallisuuden lisäämisessä kokoelmatyöhön. Euroopassa datan avaamisen kysymyksiä ratkotaan tällä hetkellä Suomen lisäksi ainakin Alankomaissa, Englannissa ja Ruotsissa, mutta monelle kollegalle eri puolilta maailmaa teema oli vielä aivan vieras.

Mielenkiintoinen osa suurta yleiskonferenssia olivat kaikki osallistujat yhteen kokoavat keynote-puheenvuorot ja niin kutsutut plenary-sessiot, joissa kuultiin eri alojen huippuasiantuntijoita. Teemoista eniten esille nousivat kestävä kehitys ja se, miten museomaailman tulee olla mukana ilmastonmuutoskeskustelussa sekä tarjota alustoja myös muille ajankohtaisille keskusteluille eri puolilla maailmaa.

Kuva: KAMU

Konferenssipäivät olivat pitkiä, mutta mielenkiintoisia ja opettavaisia. Esityksistä ja mielenkiintoisista keskusteluista tarttui mukaan paljon uusia ideoita mukaan arkityöhön ja kollegoille jaettavaksi!

RIITTA KELA, palveluyksikön päällikkö, tiedontuotanto ja tietopalvelu
Kirjoitettu 27.10.2019

Linkit

ICOM Suomi https://icomfinland.fi/(ulkoinen linkki)

COMCOL http://network.icom.museum/comcol/(ulkoinen linkki)

Kyoto2019 Conference https://icom-kyoto-2019.org/(ulkoinen linkki)