Mun Espoo kartalla - Mitä alueita ja paikkoja espoolaiset haluavat kehittää?

  • Kaupunkisuunnittelu
  • Osallistuminen ja vaikuttaminen
  • Ympäristö
  • Rakentaminen
  • Asuminen
21.1.2022 12.28Päivitetty: 17.8.2023 7.33
Perhe nauttii ulkoilmaelämästä.
Asukkaalle tärkeät lähimetsät nostettiin kehittämisideoita kysyttäessä monesti esiin, koska niitä haluttiin varjella rakentamiselta. Kuva: Espoon kaupunki.

Mun Espoo kartalla-kyselyssä asukkaat antoivat yli 4600 kehittämisideaa eri puolille Espoota. Eniten ehdotettiin liikenteeseen, vapaa-aikaan ja luontoon liittyviä kehittämisideoita.

Kyselyn kautta saatiin runsaat 4600 kehittämisideaa, joita asukkaat kuvasivat tarkemmin kyselyn avovastauksessa. Asukkaat pystyivät luokittelemaan kehittämisideansa eri teeman mukaan, joita olivat: asuminen, liikenne ja liikkuminen, luonto ja ympäristö, palvelut, työpaikat sekä vapaa-aika. Mikäli mikään ennalta määritellyt luokittelu ei tuntunut sopivan, oli mahdollista valita myös luokka ”Muu”.  

Asukkaat toivovat viihtyisämpää kaupunkiympäristöä

Kantavana teemana kehittämisideoissa toistui halu parantaa asuinalueiden viihtyisyyttä eri näkökulmista.  

”Kaupunginosassa ei ole kohta enää yhtään luontoa rumien ja samannäköisten rakennusten takia”, kirjoitti eräs asukas kritisoiden lisärakentamista.  Vastauksissa nousikin esiin huoli siitä, että lisärakentaminen johtaa luonnon katoamiseen ja alueiden slummiutumiseen. Asukkaalle tärkeät lähimetsät nostettiin myös monesti esiin, koska niitä haluttiin varjella rakentamiselta.

Kyselyyn vastanneet tekivät myös konkreettisia ehdotuksia ympäristön kehittämiseksi. Vastauksissa saatettiin esimerkiksi ehdottaa rannoille lisää palveluita kuten yleisiä saunoja, urheiluaktiviteetteja, ravintoloita ja grillauspaikkoja.  Myös ympäristön puhtaanapitoa toivottiin.  Eräs asukas totesi rantaraitista: ”kehittäkää sitä niin, että ei kehitetä liikaa!”

Kuva 1. Kehittämisideoita on esitetty etenkin tiheästi asuttujen alueiden ympäristöön. (Kartta Suvi Lämsä)

Ympäristön siisteys sekä rakennusten ja teiden kunto nousivat laajemminkin vastauksissa esiin. Paikoin toivottiin roskakorien lisäämistä ja pusikoiden siistimistä, mutta myös laajempaa kaupunkikuvan uudistamista. Esimerkiksi ränsistyneiden rakennusten korvaamista uusilla ehdotettiin. Ideoitiinpa eräässä vastauksessa jopa Länsiväylän kattamista puistomaisella viherkannella meluhaittojen vähentämiseksi.  

Asukkaat esittivät runsaasti myös liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä kehittämisideoita. Vastauksissa saatettiin toivoa jonnekin kevyen liikenteen väylää, hidastetöyssyä tai kadun asfaltointia. Ehdotuksia perusteltiin usein liikenneturvallisuudella: ”Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen helpottaisi arkea ja toisi turvallisen väylän koulun suunnalle. ”

Lisäksi paikoin ehdotettiin helpotusta pysäköintiin, uutta katuyhteyttä tai bussilinjaa, jotta esimerkiksi työmatkat sujuisivat helpommin. Erityisesti haluttiin parantaa poikittaisyhteyksiä Espoon sisällä, mutta useassa vastauksessa toivottiin myös sujuvampia yhteyksiä naapurikaupunkeihin.

Mun Espoo kartalla-kyselyn kehittämisideoista saadaan paljon hyvää tietoa siitä, miten Espoota tulisi asukkaiden toiveiden pohjalta kehittää. Eniten kehittämistoiveita tuli Espoon väkirikkaimpiin paikkoihin, erityisesti Espoon keskuksen, Leppävaaran ja Tapiolan aluekeskuksiin. Pohjois-Espooseen kehittämisideoita tuli vähän verrattuna Etelä-Espooseen.

Kaikkialla vastauksissa nostettiin esiin lukuisia, isoja ja pieniä konkreettisia toimenpiteitä elinympäristön parantamiseksi. Niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti kaupungin tulevissa kehityshankkeissa.

Kiinnostuitko Mun Espoo kartalla -kyselyn tuloksista? 
Tietoa ja lisää artikkeleita löydät kyselystä kertovalta verkkosivulta.

  • Kaavoitus