Kuulutus: Ajoneuvojen siirrot Espoossa 10.5.2021

  • Liikenne
Julkaistu: 7.6.2021 5.36Päivitetty: 8.6.2021 7.38

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain perusteella ilmoitetaan, että ajoneuvoja on siirretty kaupun­gin varastoalueelle, josta omistajalla on oikeus lunastaa autonsa, moottoripyöränsä tai muu ajoneu­vonsa omistusoikeutensa osoitettuaan. Noutamattomien ajoneuvojen luettelo on nähtävissä Espoon kaupungin verkkosivuilla 1 kk:n ajan kuulutuspäivästä lukien.

Tiedustelut talteen otetuista ajoneuvoista puh. (09) 8162 5100

Lunastamattomat ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen yhden (1) kuukauden kuluttua kuuluttamispäivästä lukien.

ESPOOSSA  10.05.2021 LAKIMIES

Koko Espoo
  • Kuulutukset