Kerassa kokeiltu 6D-tietomalli tuo mahdollisuuksia alueellisen hiilineutraalisuuden arviointiin

  • Ympäristö
  • Yrittäjyys
15.8.2023 8.04Päivitetty: 15.8.2023 8.56
Satelliittikuva Keran alueesta, jonka päälle on piirretty kaupunkitietomallilla suunnitelmia alueen tulevista rakennuksista.
Uudessa 6D-tietomallissa nykytilan päälle tuotiin suunnitelmia alueen rakentamisesta. Suunnitelmat sisältävät määrätietoja esim. kerroslukumääristä sekä kohteille laskettuja hiilijalanjälki ja -kädenjälki ja muita kestävän kehityksen kriteeristöjä.Kuva: Jarkko Sireeni, XD Visuals

xD Visuals Oy on startup-yritys, joka kehittää rakennetun ympäristön digitaalisen kaksosen alustaa xD TWIN. Alustan avulla voidaan hallita kaupunkien, alueiden ja yksittäisten hankkeiden digitaalista suunnittelua ja rakentamista. Syksyllä 2022 yritys osallistui Espoon kaupungin tarjouskilpailuun, jossa etsittiin testattavaksi uusia päästöttömiä ja luonnonvaroja säästäviä tai luonnon monimuotoisuutta edistäviä tuotteita ja palveluja.

Kokeilussa xD Visuals Oy toteutti yhdessä Espoon kaupungin asiantuntijoiden kanssa Keran aluekehityshankkeesta 6D digitaalisen kaksosen, joka mahdollistaa myös alueen hiilitasapainon laskemisen. 6D-tietomalli tarkoittaa, että perinteiseen 3D-malliin on lisätty aikaulottuvuus (4D), resurssien käyttö (5D) sekä tietoa rakennusten kestävän kehityksen mukaisuudesta (6D).  Keran digitaaliseen kaksoseen vietiin paljon nykytilanteen aineistoa, alueen suunnitelmia ja suunnitelmien toteutusaikatauluja. Aikaperspektiivin avulla alueen hiilitasapainon kehittymistä voidaan arvioida ajan suhteen ja esimerkiksi ennustaa milloin alue voisi olla kokonaan hiilineutraali.

Teknologia, työkalut ja menetelmä alueellisen hiilitasapainon hallintaan ovat vielä uusia. xD Visuals Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Sireenin mukaan kaupungin kanssa tehdyn yhteistyön tärkeimpänä hyötynä oli päästä kokeilemaan uutta menetelmää todellisessa hankkeessa ja oikealla datalla. “Oli todella iso kannustin, kun kokeilun päätyttyä voitiin todeta, että menetelmä toimii. Suurimmat hyödyt ovat vielä edessäpäin, kun kokeilun positiivisten tulosten pohjalta menetelmää voidaan hyödyntää muuallakin”, toteaa Sireeni.

Jatkossa Sireeni toivoo Espoon kaupungin jatkavan kokeilun tulosten hyödyntämistä ja ottavan hyviksi todettuja ratkaisuja käyttöön muissa vastaavanlaisissa aluekehityshankkeissa. Espoo voisi lisäksi edistää aihetta kansallisella ja kansainväliselläkin tasolla esittelemällä tuloksia erilaisissa seminaareissa ja yhteistyöfoorumeissa. “Espoo oli tässä edelläkävijä ja mahdollistaja, ja edesauttaa hiilitasapainon vastaavanlaista hallintaa muissakin kaupungeissa”, Sireeni summaa

Kerassa kehitetty digitaalinen kaksonen on ehkä jopa maailman ensimmäisen aluekehityshankkeesta toteutettu 6D-tietomalli. Kuva: Jarkko Sireeni, xD Visuals

Mitä vihreä siirtymä voisi tarkoittaa sinun yrityksesi kehitystyössä?

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Leppävaara
  • Kestävä kehitys