A. K. - Äärirajoilla-teoksen rajoittamaton luovuus

  • Kulttuuri
1.2.2022 8.25Päivitetty: 1.2.2022 9.03

Chiharu Shiotan EMMA-taidemuseossa sijaitseva Äärirajoilla-työ on räikeän punainen merkitykseltään moniulotteinen langoista punottu modernin taiteen teos, jonka ajatusmaailmaan pääsee katsoja sisälle kävelemällä. 

Shiota on vuonna 1972 Japanissa syntynyt taiteilija, joka nuoruudessaan opiskeli maalaustaidetta. Shiota kuitenkin hylkäsi jo taitelijanuransa alussa perinteisen paperin ja maalauspohjan niiden rajoittavuuden takia ja siirtyi modernimman ja konkreettisemman taiteen puoleen tavallisesta japanilaisesta taiteesta. Tämä perinteisyyden hylkääminen näkyykin hänen työssään selvästi, sillä siihen käytetty lanka ei ole kovin yleisesti käytetty materiaali taiteessa, eikä hänen työstään ole helppo löytää perinteisiä japanilaisen taiteen piirteitä. 

Shiota on tehnyt Äärirajoilla-teoksen varta vasten EMMA-taidemuseossa näytettäväksi vuonna 2021. Teoksen tekijä, Chiharu Shiota, on siis yhä elossa, ja teos onkin juuri nyt ajankohtainen. Shiotan punomista langoista muodostuu eräänlainen labyrintti, jonka keskellä olevaa aukiota ympäröi tunneli sekä vanhanaikaisia ovia, joista pääsee aukiolle sisään. Lankaa Shiota alkoi käyttämään töissään jo opiskeluaikanaan ja kehittikin oman punontatekniikkansa teoksiaan varten. Shiotalla on tapana sekoittaa töidensä sekaan vanhoja ja löydettyjä esineitä, tässä tapauksessa vanhoja ovia, jotka liittyvät hänen muistoihinsa tai kokemuksiinsa. Jokaisessa työssä on siis mukana jotain hänelle henkilökohtaista. Voikin siis olla, että japanilaisen taiteilijan teoksessa nähtävät ovet ovatkin suoraan Japanista tuotuja.

Teosta katsellessa yritin löytää langoille sekä ovien asettelulle jonkin tietyn merkityksen, mikä osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Tulkitsin labyrintin kuvaavan ihmistä ja ihmisen olemusta. Keskustaa ympäröivä tunneli kuvaa ihmisen pintapuolista muille näkyvää olemusta ja keskellä oleva ovien sulkema aukio ihmisen suljettua ja muilta suojattua sisimpää. Koska tekijän mainittiin sijoittavan hänelle itselle tärkeitä asioita töihinsä, oletin näiden ovien olevan hänelle henkilökohtaisia ja siksi lähellä työn keskustaa ja siten tekijän sisempää olemusta. Lankojen oletin taas kuvaavan ihmisen haurautta. En kuitenkaan ollut täysin varma, oliko tulkintani työstä oikein. EMMAn sivuilta lukiessani Shiotan kuvausta hänen työstään sainkin selville, että työn oli tarkoitus hämmentää katsojaa. Työllä ei ollut mitään tiettyä merkitystä vaan sen oli tarkoitus saada katsoja miettimään ja keksimään sille oma merkityksensä. Taiteilijan mukaan jokaisen tulkinta työstä on tärkeä. Tämä yllätti minut ja vasta työn näkemisen jälkeen ymmärsinkin sen merkityksen. Vaikutuksen teki se, että työn takana oli tavallisesta poikkeava sekä luova viesti: viestin saa katsoja itse päättää.

  • Otaniemen lukio