Aalto Works -korttelin omavaraiset energiaratkaisut Otaniemessä

  • Yrittäjyys
  • Ympäristö
  • Espoon kaupunki
15.9.2022 13.36Päivitetty: 26.9.2022 7.49
Aalto-yliopiston punatiilisestä rakennuksesta tietokoneella piirretty havainnekuva.
Aalto Works -korttelin lähes omavaraisen ja hiilineutraalin alue-energiaratkaisun seuraava vaihe valmistuu vuodenvaihteessa yhteistyössä Fortumin ja Swecon asiantuntijoiden kanssa. Kuva: Havainnekuva Helin & Co arkkitehdit. Kuva: Helin & Co arkkitehdit

Otaniemen Aalto Works -korttelissa on lähes omavarainen ja hiilineutraali lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, joka on tällä hetkellä ainutlaatuinen Pohjois-Euroopassa. Korttelin alue-energiaratkaisun seuraava vaihe valmistuu vuoden 2022 lopussa. Aalto-yliopiston tiloja Otaniemessä ja Töölössä ylläpitää ja kehittä Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE). 

Kampusalueella halutaan olla yhtä innovatiivisia kuin yliopistotutkimuksessakin. Otaniemestä ollaan luomassa täysin hiilineutraalia, joten tämä on tärkeä askel kohti tulevaisuuden kestävän kehityksen tavoitettamme, kertoo Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Ville Jokela. 

ACRE päätyi hyödyntämään teollisen mittakaavan ilma-vesilämpöpumppuja ja kiinteistöjen hukkalämpöjä yhteistyössä Fortumin ja Swecon asiantuntijoiden kanssa.  

Ratkaisu on innovatiivinen, sillä siinä yhdistyvät paikallinen lämpöpumppupohjainen tuotanto ja kaukolämpöjärjestelmä. Ilma-vesilämpöpumput tuottavat sekä aluelämpöä matalassa lämpötilassa että aluekylmää, joka mahdollistaa syntyvien hukkalämpöjen tehokkaan kierrättämisen kortteliin. Samalla lämmönsaanti on turvattu uusiutuvalla kaukolämmöllä kaikkein kylmimmälläkin säällä. Järjestelmän omavaraisuusaste on 70–90 prosenttia, ja energiaratkaisu on täysin hiilineutraali, Thomas Ekholm Fortumin lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminnasta sanoo. 

Ainutlaatuinen energiaratkaisu Pohjois-Euroopassa 

Korttelitason energiaratkaisussa tehdään pioneerityötä monella saralla. Vastaavia energiaratkaisuja ei ole toistaiseksi muita koko Pohjois-Euroopassa, todennäköisesti ei koko maailmassa.  

Fortum vastaa projektista koko järjestelmän elinkaaren ajan hankekehityksestä ja rakentamisesta käytön aikaiseen operointiin saakka. Tavoite on laajentaa ratkaisua tulevaisuudessa myös lähikiinteistöihin. Yhteistyön avoimuus on ollut hankkeessa poikkeuksellista. Fortum ja Aalto-yliopisto ovat lisäksi sopineet tutkimusyhteistyöstä, jossa syntyvää dataa hyödynnetään yhdessä muun muassa tutkimukseen ja järjestelmäkehitykseen. Tutkimuksen piiriin kuuluu myös energiantuotannon ja kulutuksen optimointi. 

Alue-energiahanke on Fortumille yksi askel kohti Espoo Clean Heat -tavoitteita, joiden mukaisesti Espoon kaukolämpö muuttuu hiilineutraaliksi vuoden 2029 loppuun mennessä. 

Mitä vihreä siirtymä voisi tarkoittaa sinun yrityksesi kehitystyössä?

Hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen vaatii rohkeaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Espoossa on osaamista vastata tähän haasteeseen. Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hankkeessa kehitetään yritysten, oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä luodaan konkreettisia kehitysympäristöjä vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseksi. Hankkeen toteuttavat Espoon kaupunki, VTT, Aalto-yliopisto ja Omnia yhteistyössä useiden kumppaniyritysten kanssa. Hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR -rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Tapiola
  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys