Iltapäivätoiminta ja koululaisten hoito

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista toimintaa, jossa 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset palveluntuottajat tai koulut kaupungin omana toimintana. 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii maksuttomia koulun omia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa. Alueilla on myös asukaspuistotarjontaa.  

Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu  lapsille, joilla  on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen voimassa oleva päätös loma-ajan ja/tai aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä. 

Huoltajat hakevat palvelupäätöstä Espoon kaupungin vammaispalveluista, vammaissosiaalityöstä. Palvelupäätös toimii tilauksena opetustoimelle hoidon toteuttamisesta. 

Aamu- ja/tai iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoihin tulee erikseen ilmoittautua suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, sähköisesti Wilma- järjestelmän kautta tai paperilomakkeella.