Iltapäivätoiminta

Hakuaika lukuvuoden 2016-2017 iltapäivätoimintaan päättyi 2.5.2016. Hakuajan jälkeen  15.9. mennessä saapuneet hakemukset  käsitellään siten, että päätös on luettavissa Wilmasta 23.9.2016.

Iltapäivätoimintapaikka tulee peruuttaa 31.7.2016 mennessä, mikäli lapsi ei tarvitse paikkaa. 31.7.2016 jälkeen irtisanoutumisaika on yksi kokonainen kalenterikuukausi. Peruutuksen voi tehdä Wilmassa hakemukset ja päätökset välilehdellä tai muutoin kirjallisesti esim. osoitteeseen iltapaivatoiminta@espoo.fi.

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-asteilla olevat erityisen tuen oppilaat.Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta samoilla tunnuksilla, joilla ilmoittaudutaan kouluun. Hakemuslomake löytyy Wilmasta hakemukset ja päätökset välilehdeltä.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista toimintaa, jossa 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti oppilaalle osoitetussa koulussa. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset palveluntuottajat tai koulut kaupungin omana toimintana.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii maksuttomia koulun omia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa. Alueilla on myös asukaspuistotarjontaa.

Lisää tietoa iltapäivätoiminnasta valikossa vasemmalla.

Julkaistu 23.12.2011 klo 10.47 , päivitetty 2.9.2016 klo 10.34

Aihealue:
  • Perusopetus
Kohderyhmä:
  • Koululaiset ja opiskelijat