Kesäseteli

Työnantajille tiedoksi: Postilakon takia kesäseteleiden palauttamisaikaa on pidennetty. Seteleitä voi palauttaa 15.12. asti.

Espoon kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka on palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.5. - 30.9. välisenä aikana. Työpäiviä on oltava vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50, joko yhtäjaksoisesti  tai useammassa jaksossa tehtynä. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö.

Vuonna 2019 kesäseteli on tarkoitettu kaikille vuosina 2000 - 2004 syntyneille espoolaisille nuorille.
Kesäseteleiden jako alkoi maanantaina 11. helmikuuta ja päättyi perjantaina 8.3., kun kaikki setelit oli jaettu.

KAIKKI VUODEN 2019 KESÄSETELIT ON JAETTU.  

Kesäseteliä hakiessa on jo oltava kesätyöpaikka. Nuoren tulee noutaa seteli henkilökohtaisesti. Mukana on oltava kuvallinen henkilöllisyystodistus sekä työnantajan allekirjoittama ja täyttämä Kesätyöpaikan tiedot -lomake tai vaihtoehtoisesti työsopimus, josta vastaavat tiedot löytyvät. Seteleitä myönnetään yksi / nuori.

Miniminettopalkka on 350 euroa 10 työpäivältä ja 50 työtunnilta. Jos töitä on tehty enemmän, tulee palkankin olla minimipalkkaa suurempi. Verot, sosiaali- ja eläkemaksut sekä lomakorvaukset on maksettava 350 euron miniminettopalkan päälle.