Katusuunnitelmat

Kadut ja tiet yhdistävät Espoon alueet toisiinsa. Ne mahdollistavat sujuvan ja turvallisen liikkumisen. Kadut, tiet ja muut yleiset alueet ovat osa espoolaista lähiympäristöä, jota suunnitellaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden osallisten kanssa.  Hyvän suunnittelun ja yhteistyön avulla luodaan ympäristö, jossa on hyvä elää, asua ja tehdä työtä.

Suunnitteluprosessin eteneminen, katuhankkeet