Ylioppilastutkinto

Lukio-opinnot antavat laajan yleissivistävän tietopohjan, valmentavat tuleviin ylioppilaskirjoituksiin ja auttavat opiskelijaa suuntautumaan haluamalleen alalle. Opiskelijat painottavat opintojaan valitsemalla oppiaineiden valinnaisia opintoja sekä kertausopintojaksoja kiinnostuksensa ja YO-tutkintoon valitsemiensa kokeiden perusteella.

Kolmantena lukiovuotena keskitytään YO-kirjoituksiin. Jos opiskelijan opintokertymä on kahden ensimmäisen lukiovuoden ajalta yhteensä noin 120 op, hän voi abivuoden aikana keskittyä opiskelemaan YO-tutkinnossa kirjoittamiensa aineiden opintojaksoja. Abivuonna opiskelija suorittaa noin 30 op opintosuunnitelman ollessa 3 vuotta. Lukion oppimäärä on yhteensä vähintään 150 op.

Syksy 2023

Ylioppilaskirjoitukset

Digitaalinen YO-koe

YO-ilmoittautuminen

YO-tutkintomaksut