KEPA Uusimaa: Sote-uudistus muuttaa merkittävästi kehitysvammaisten palveluja – Uudellamaalla kehitetään palveluja yhdessä

15.9.2021 11.18Päivitetty: 9.11.2021 7.30

Eduskunta on hyväksynyt lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit lakkautetaan ja palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuosina 2022-2023. Kehitysvammaisten sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten toimeenpanohanke toteutetaan 1.8.2021-31.12.2022.

Hankkeen tavoitteena on:

  • turvata kehitysvammaisten henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuvuus
  • tarjota yhdenmukaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Uudellamaalla
  • varmistaa erityisosaamisen riittävyys ja edellytykset osaamisen kehittämiselle
  • järjestää ja organisoida palvelut lakimuutosten edellyttävällä tavalla

Nyt käynnistynyt hanke koostuu useista eri osa-alueista. Erityishuoltopiirien tarjoamien kehitysvammaisten palveluiden järjestämisvastuu siirtyy lakimuutoksen myötä uusille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueita tulee olemaan Uudellamaalla yhteensä viisi. Siirto koskee esimerkiksi työ- ja päivätoimintaa, asumispalvelua ja laitoshoitoa.

-Kriisi-, tutkimus- ja kuntoutuspalvelut, asiantuntijapalvelut, erityisen vaativat palvelut sekä erityisen vaativat asumispalvelut edellyttävät huolellista palveluiden tuottamisen suunnittelua, jolla varmistetaan palveluketjujen saumattomuus ja tarvittava osaaminen, toteaa Eteva-kuntayhtymän palvelutoiminnan johtaja Kirsi Leväpelto.

Aikaisemmin toteutetussa Kehitysvammaisten hoitopolut -hankkeessa on luotu malli kehitysvammaisten henkilöiden hoidon porrastuksesta. Nyt käynnissä olevan hankkeen aikana tämä toimintamalli valmistellaan niin, että se on otettavissa käyttöön hyvinvointialueilla. Hoidon porrastuksen toteutumista tuetaan keskittämällä ja yhdenmukaistamalla alueen kehitysvammapoliklinikkapalveluita, arvioimalla nykyisen HUS-kehitysvammapsykiatrisen palvelun kehittämistarpeet ja kehittämällä kehitysvammaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden vaatimaa osaamista.

Ruotsinkieliset palvelut

Asiakkaalla, jonka asiointikieli on ruotsi, on oikeus saada kaikki palvelut ruotsiksi. Hyvinvointialue vastaa siitä, että sen asukkaat saavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kielellä, johon heillä on lakisääteinen oikeus. Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa palveluita alueellisesti kaikille palvelunkäyttäjille, riippumatta heidän kielellistä oikeuksistaan.

-Hankkeen aikana kehitetään palvelurakenteita ja toimintamalleja, joiden avulla varmistetaan myös ruotsinkielisten palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus Uudenmaan alueella, toteaa Kårkulla-kuntayhtymän johtaja Otto Ilmonen.

Toimeenpanohanketta ohjaaviksi periaatteiksi on tunnistettu muun muassa moninäkökulmaisen tiedon jakaminen ja ratkaisumallien yhteinen pohdinta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, Eteva ja Kårkulla kuntayhtymien johdon ja henkilöstön sekä muiden kehitysvamma-alan sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.

-Toivomme, että henkilöstö ja asiakkaat osallistuvat aktiivisesti kehittämiseen. Työskentelytavat tarkentuvat syksyn 2021 aikana. Rakennetaan yhdessä entistä sujuvammat palvelut uusimaalaisille kehitysvammaisille ihmisille mahdollisimman itsenäisen elämän toteuttamiseksi, toteavat projektiasiantuntija Tiina Hannikainen ja projektipäällikkö Kati Sihvonen.

#täyttäelämää #yhdessä #sotemuutos #kevapalvelut

Lisätietoja antavat:

Kirsi Leväpelto
palvelualuejohtaja
Eteva kuntayhtymä
kirsi.levapelto@eteva.fi
Puh. 040 304 7003

Otto Ilmonen                                              
johtaja
Kårkulla samkommun
otto.ilmonen@karkulla.fi
Puh. 02 474 310 07

Kati Sihvonen
projektipäällikkö, KEPA Uusimaa
kati.sihvonen@espoo.fi
Puh. 040 636 9258

Tiina Hannikainen
projektiasiantuntija, KEPA Uusimaa
tiina.hannikainen@espoo.fi
Puh. 040 505 9727