Tontunmäen päiväkoti

Olemme Tontunmäessä sijaitseva 8 ryhmäinen päiväkoti, josta yksi esiopetusryhmä sijaitsee Niittykummun koululla.

Kuva: Espoon kaupunki

Tontunmäen päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, luonnon helmassa, hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella ja lähellä Tapiolan alueen palveluja. Hyödynnämme lähialueita oppimisympäristönämme säännöllisesti. Retkeilemme lasten kanssa mm. lähiniityllä, metsässä sekä alueen leikkipuistoissa. Päiväkotimme on lähellä Tapiolan urheilupuistoa, jonka tiloja ja ympäristöä hyödynnämme lasten monipuolisen liikunnan järjestämisessä.

Tontunmäen päiväkotiin kuuluu kaksi rakennusta: isompi A-talo ja pienempi B-talo. A-talossa toimii neljä lapsiryhmää 1-6-vuotiaille lapsille ja B-talossa toimii kolme lapsiryhmää 1-5-vuotiaille lapsille.

Tarjoamme lapsille laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta lämpimässä ja turvallisessa ympäristössä, jossa lapset oppivat ottamaan vastuuta itsestään ja huomioimaan toisiaan. Varmistamme, että kasvuympäristö on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen. Emme hyväksy kiusaamista missään muodossa.

Toimintamme painottuu arvostavaan, sensitiiviseen ja lapsilähtöiseen vuorovaikutukseen lasten kanssa. Lapset tulevat nähdyksi ja kuulluksi ja heidän vahvuuksiaan arvostetaan.

Kannustamme lapsia itsenäiseen ajatteluun ja tuemme lapsen itseluottamuksen kehittymistä. Jokainen lapsi on arvokas niillä taidoilla, mitä hänellä on. Hyväksymme lasten erilaisuuden ja ohjaamme lapsia kohtaamaan erilaisuutta.

Rakennamme liikunnaniloa, jonka lähtökohtana on lapsen tarpeet ja mielenkiinnon kohteet, muistaen leikkimielisyyden. Varmistamme, että lasten itse valitsemille leikeille on aikaa joka päivä.

Tällä hetkellä kiinnitämme erityistä huomiota leikin ja leikkiympäristöjen kehittämiseen sekä monipuolisen liikunnan järjestämiseen.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.

Teemme taiteenperusopetus yhteistyötä Espoon Musiikkiopisto EMO:n kanssa. Oman musiikkikasvatuksemme lisäksi yli 3-vuotiaat lapset voivat osallistua EMO:n järjestämään päiväkotimuskariin. Muskaritoiminta on maksullista.

Tontunmäen päiväkodissa toimii Vanhempaintoimikunta, jonka toimintaan on perheiden mahdollista osallistua. Vanhempaintoimikunta järjestää perheitä yhteen kokoavaa toimintaa sekä mahdollistaa toiminnallaan päiväkodin lapsille erilaisia elämyksiä, esim. retkiä ja toimintavälineitä.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma