Nuumäen päiväkoti

Tervetuloa Nuumäen päiväkotiin! Nuumäen päiväkodissa jokainen lapsi kohdataan arvostavasti yksilönä eri tilanteissa päivän aikana. Kaiken toiminnan takana on lapsilähtöisyys, tilanteille perusteet, miksi näin toimitaan, mistä lapsi hyötyy, mikä on lapsen etu ja oikeudet. Lapsen etu on kaiken kehittämisen lähtökohta. Tuetaan jokaista lasta yksilön tarvitsemin keinoin tulla kuulluksi,nähdyksi, ymmärretyksi, turvallisen hyväksyvän yhteisön jäseneksi. Perheiden moninaisuus; kunnioitetaan ja ollaan kiinnostuneita toisen kulttuurin näkemyksistä ja katsomuksista. Lapsen mielen hyvinvointi; Kasvattajan läsnäolo, sensitiivisyys, herkkyys, lapsella on turvallinen tunne kohdata kasvattaja. Kasvattajan tulee olla lapsen tukena ja tarjota mahdollisuuksia kehittää tunnetaitoja ja esteettistä ajattelua. Oppimiskäsitys; pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena oppijana, leikin kautta lapset oppivat merkityksellisiä taitoja. Oppimisen ilo ja onnistumisen kokemuksien saaminen kuuluvat jokaisen lapsen päivään😊

Yhteystiedot

Nuumäen päiväkotiNuumäentie 2,02710 Espoo+358 46 877 1448

Postiosoite:PL 71315, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Katja Karlsson +358 46 877 1448 katja.karlsson@espoo.fi

Ryhmät: Mörrilaakso puh. 046 877 2181       Mörrimäki ja Mörrikylä puh. 046 877 1450 Menninkäiset puh. 040 504 5016 Maahiset puh. 046 877 1449 Mörrimetsä puh.0405522635

Linkit

Nuumäen päiväkodin kotisivu

Liittyvät palvelut

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)