Painiityn päiväkoti

Painiityn päiväkoti sijaitsee pientalovaltaisalla Painiityn asuinalueella. Päiväkodissamme toimii kolmetoista lapsiryhmää kahdessa eri rakennuksessa: Huvikumpu, Ruusulaakso, Kirsikkalaakso, Vaahteramäki, Melukylä, Kesäkumpu ja Kissankulma sekä Toukat, Tuhatjalkaiset, Muurahaiset, Hepokatit, Korennot (esiopetusryhmä) ja Perhoset (esiopetusryhmä). Varhaiskasvatuspaikkoja on 10 kuukautisesta 6 vuotiaaseen. Päiväkodin tiloissa toimii myös kerhoryhmä Leppäkertut keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 8:30-11:30. Varhaiskasvatuksen aloitus on tärkeä vaihe lapsen ja perheen elämässä. Panostamme hyvään aloitukseen: aloituskeskusteluun huoltajien kanssa ja tutustumisjaksoon lapsen ryhmässä. Vanhemmat ovat lapselle tärkein asia maailmassa, siksi meidän tehtävämme on kuunnella ja keskustella perheiden kanssa lapsen hyvinvoinnista. Päiväkodin tilat ovat valoisat ja avarat. Jokaisella ryhmällä on oman tilansa lisäksi käytössä teemoitettuja pienryhmätiloja, iso tupa ruokailuun sekä monipuolinen liikuntasali. Päiväkodin sisä- että ulkoilutilat ympäristöineen houkuttavat ja aktivoivat lapsia liikkumiseen. Toimintamme lähtökohtana on yksittäisen lapsen tarpeet ja niiden kunnioittaminen sekä huomiointi. Toimimme päivän aikana mahdollisimman paljon pienryhmissä, jolloin kasvattajalla on mahdollisuus havainnoida lasta ja suunnitella sekä mukauttaa toimintaa sen mukaan. Pienryhmähetkien lisäksi toimimme erikokoisissa ryhmissä, jotka voivat olla joko pysyviä tai vaihtuvia ja kokoonpanoltaan erilaisia, toimintahetkien tarpeen mukaan muuttuvia. Lapset oppivat arjen tilanteissa lapselle luontaisten toimintatapojen kautta leikkien, liikkuen, tutkien ja ilmaisten. Keskeinen pedagoginen periaate on toiminnan eheys ja kokonaisvaltaisuus, jossa lapsen mielenkiinnonkohteet ovat tärkeässä roolissa. Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja he oppivat toisilta ja yhdessä toisten kanssa. Meidän kasvattajien tehtävä on ohjata lapset oppimisen äärelle myönteisessä ilmapiirissä. Ohjaamme lapsia kestävyysajattelussa mm. kavereista huolehtimiseen, lähiympäristön uteliaaseen tutkimiseen sekä vastuuseen kasvamiseen. Jokaisen lapsen tulee olla hyväksytty omana itsenään! Varhaiskasvatuksen aloitus on tärkeä vaihe lapsen ja perheen elämässä. Panostamme hoidon hyvään aloitukseen: aloituskeskusteluun vanhempien kanssa, 1-2 viikon mittaiseen lapsen & vanhemman yhteiseen tutustumisjaksoon lapsen ryhmässä. Vanhemmat ovat lapselle tärkein asia maailmassa, siksi meidän tehtävämme on kuunnella ja keskustella perheiden kanssa lapsen hyvinvoinnista. Päivittäisten pienten kuulumisten lisäksi varhaiskasvatuksessa laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan vuosittain huoltajien kanssa yhdessä keskustellen. Vuoden varrella järjestämme vanhempainillan sekä erilaisia hetkiä yhdessä perheiden kanssa mm. joulu- ja kevätkauden päätöstapahtumat, isovanhempien päivän sekä toiminnallisia tapahtumia äitien- ja isänpäivien yhteydessä. Näissä tilaisuuksissa huoltajilla on mahdollisuus osallistua ja verkostoitua. Lisäksi päiväkodin vanhempainyhdistyksen toimintaan on helppo liittyä mukaan facebook-sivuston kautta. Varhaiskasvatuksen suunnittelutyömme pohjautuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitä täydentävään ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä lapsen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kulmakiviämme arjessa on lasten päivittäisen liikkumisen ja aktiivisuuden lisääminen niin sisällä kuin ulkona, yhteisöllisyyden kannatteleminen sekä positiiviseen elämänasenteeseen kasvattaminen. Espoon musiikki- ja tanssikoulu Estrada sekä Heli Aallon balettikoulu järjestävät päiväkodissa ilta-aikaan tanssinopetusta halukkaiden perheiden lapsille.

Yhteystiedot

Painiityn päiväkotiPainiityntie 21 ja 21 B,02680 Espoo+358 40 668 8013

Postiosoite:PL 68301, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sari-Nina Kaidesoja +358 40 668 8013 sari-nina.kaidesoja@espoo.fi

Varhaiskasvatus yksikön varajohtaja Johanna Junnilainen +358 40 636 0605 johanna.junnilainen@espoo.fi

Linkit

Painiityn päiväkodin kotisivu

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)