Lipunkantajanpolun päiväkoti

Päiväkodissamme toimii kolme lapsiryhmää alle 3 vuotiasta - 5 vuotiaisiin. Päiväkodissa ei tarjota esiopetusta, vaan lapset siirtyvät läheisten koulujen tai päiväkotien esiopetusryhmiin. Toimintamme perustana on omahoitajuus ja pienryhmätoiminta. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen Toimintamme tärkein tavoite on lapsen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Hyvinvoiva lapsi saa kasvaa ja kehittyä rauhassa turvallisessa ympäristössä. Lapsen hyvinvoinnin perustana näemme lämpimän ilmapiirin ja yhteistyön niin päiväkodissa kuin perheiden ja päiväkodin välillä. Arvostamme Lipunkantajanpolun päiväkodissa lämmintä ja sosiaalisesti kestävää ilmapiiriä. Turvallisessa, kiireettömässä ja lasta arvostavassa ilmapiirissä, lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Lapsia kasvatetaan huomioimaan toiset lapset päivittäisessä arjessa ja leikeissä. Kiireetön ilmapiiri ja toistuvat rutiinit luovat lapsille turvallisuutta. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten yksilöllisistä tarpeista. Kuitenkin jokaisella ryhmällä on oma päiväjärjestys, jota noudatetaan. Oppimisympäristöä muokataan jatkuvasti niin, että lapsilla on mahdollisuus mielekkääseen toimintaan sekä itselleen mieluisiin leikkeihin. Käytämme toiminnassamme paljon kuvia, esimerkiksi päiväjärjestyksen ja toimintahetkien kuvittamiseen. Toimimme päivittäin erilaisissa pienryhmissä. Turvallisessa, pienessä ryhmässä lapset saavat toimia ikätasoisesti ja omia tarpeitaan vastaavasti, yhdessä aikuisen kanssa. Toimintamme sisältö pohjaa Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan, jossa esimerkiksi leikki, liikkuminen ja taiteellinen ilmaisu ovat keskiössä. Arvostamme avointa yhteistyötä perheiden kanssa. Lapsen aloittaessa päiväkodissa perheen on mahdollisuus tutustua päiväkodin arkeen 1-2 viikon ajan. Tutustumisaika suunnitellaan yksilöllisesti, perheen tarpeet huomioiden. Päivittäisten keskustelujen rinnalla säännöllisesti toistuvat varhaiskasvatuskeskustelut ovat tärkeä yhteistyömuoto. Vanhempainiltoja järjestämme 1-2 kertaa vuodessa. Jokaisella ryhmällä on käytössään omat ryhmätilat, eteiset sekä wc-tilat. Lisäksi yhteisessä käytössä on liikuntasali sekä pienryhmätila. Tilava piha-alue on jaettu kahteen osaan ja tarjoaa lapsille turvallisen ulkoleikkitilan puistojen vieressä. Ulkoilemme aamuisin vuorotellen, turvaten siten jokaiselle lapselle paljon liikkumatilaa ja turvallisen ulkoiluhetken. Lipunkantajanpolun päiväkoti sijaitsee Perkkaan alueella Leppävaaran hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Yhteystiedot

Lipunkantajanpolun päiväkotiKomentajankatu 10,02600 Espoo+358 46 877 3590

Postiosoite:PL 60309, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Irja Sipilä +358 46 877 3590 irja.sipila@espoo.fi

Ryhmät: Tiitiäiset puh. 046 877 1393 Haltiat puh. 046 877 1467 Menninkäiset puh. 040 508 4563

Linkit

Lipunkantajanpolun päiväkodin kotisivu

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)