Muksulan päiväkoti

Päiväkoti Muksula on 18-paikkainen sisarusryhmäpäiväkoti, jossa lapset ovat iältään 1-6-vuotiaita. Tarjoamme kilpailukykyistä päivähoitoa espoolaisperheille. Kasvatus- ja hoitotyö perustuu lapsuuden arvostamiseen ihmiselämän tärkeimpänä vaiheena. Muksula on perustettu aktiivisten vanhempien toimesta jo vuonna 1984. Kaikki Muksulan vanhemmat ovat kannatusyhdistyksen jäseniä. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on 40 euroa/vanhempi/vuosi. Päiväkodin hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Päiväkodillamme on ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa. Varhaiskasvatusmaksut ovat samansuuruiset kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan päiväkodista. Muksula on avoinna klo 7.30 - 17.00. Heinäkuun olemme pääsääntöisesti kesälomalla.

Yhteystiedot

Muksulan päiväkotiMeteorinkatu 4, Espoo,02210 Espoo+358 50 385 9089

Linkit

Kotisivu(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)