Ryhmäperheperhepäiväkoti Tuohiset

Ryhmäperhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Toimintaa ohjaa myös varhaiskasvatussuunnitelma. Hoitajien lukumäärä ja erilainen osaaminen mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Ryhmäperhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on ryhmäperhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Ryhmäperhepäiväkodissa lapsiryhmän koko on 8-12 lasta ja ryhmässä työskentelee 2-3 hoitajaa

Yhteystiedot

Ryhmäperheperhepäiväkoti TuohisetTuohimäki 6,02130 Espoo

Postiosoite:PL 13303, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Tanja Aartonen-Amhil +358 40 636 5581 tanja.aartonen-amhil@espoo.fi

Linkit

Kotisivu

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)