Ryhmäperhepäiväkoti Kalevala

Ryhmäperhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon. Jokaiselle lapselle laaditaan yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Toimintaa ohjaa myös varhaiskasvatussuunnitelma. Hoitajien lukumäärä ja erilainen osaaminen mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Ryhmäperhepäivähoitajat tekevät yhteistyötä alueen perhepäivähoitajien ja ryhmäperhepäivähoitajien sekä asukaspuistojen ja lähipäiväkotien työntekijöiden kanssa. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on ryhmäperhepäivähoidon vahvuus. Toimiva yhteistyö luo edellytykset lapsen hyvinvoinnille ja oppimiselle. Ryhmäperhepäivähoitajien esimiehenä toimii päivähoidon ohjaaja tai päiväkodin johtaja. Esimies ohjaa, tukee ja valvoo ryhmäperhepäivähoitajien hoito- ja kasvatustoimintaa. Ryhmäperhepäiväkodissa lapsiryhmän koko on 8-12 lasta ja ryhmässä työskentelee 2-3 hoitajaa

Yhteystiedot

Ryhmäperhepäiväkoti KalevalaMimerkinkuja 4,02100 Espoo+358 50 325 8624

Postiosoite:PL 10308, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Aino Huttunen +358 50 325 8624 Aino.I1.Huttunen@espoo.fi

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)