Yläkartanon päiväkoti

Yläkartanon päiväkoti sijaitsee metsäisellä mäellä Soukassa. Päiväkotimme ilona on suuri ja maastoltaan vaihteleva piha, joka houkuttelee lapsia liikkumaan aktiivisesti. Vihreä piha pallokenttineen, kiipeilytelineineen ja liukumäkineen antaa monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin liikuntamuotoihin. Talvisin oma piha mahdollistaa vauhdikkaan mäenlaskun. Lisäksi meillä on päiväkodin vieressä oma palsta, jossa lapset pääsevät kokeilemaan pienimuotoista kaupunkiviljelyä. Päiväkodin lähellä on kaupunkiympäristöä, merenrantaa ja maalaismaisemaa hevostalleineen. Kaikki ryhmät retkeilevät lähiympäristössä, jossa kallioinen ja metsäinen maasto tarjoaa loistavat puitteet ympäristön ja vuodenaikojen havainnoimiseen. Kestävän kehityksen ajatukset ovat keskeisiä toiminnassamme. Pyrkimyksemme on välittää arvoja, jotka ohjaavat lasta tutkimaan ja varjelemaan lähiympäristöään sekä opettaa lapsille kestäviä arkikäytäntöjä. Sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus näkyvät yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja kulttuurikokemusten muodossa. Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää: Tiitiäiset, Hippiäiset, Haitulat ja Päivänsäteet sekä ruotsinkielinen kielikylpyesiopetusryhmä Mumindalen. Yläkartanon päiväkodissa tarjotaan lapsille turvallista varhaiskasvatusta. Toimintaa ohjaa kasvatushenkilöstön yhteinen käsitys siitä, minkälainen on lapsen hyvä päivä. Toiminnan suunnittelun pohjana käytetään seuraavia arvoja: leikkiminen, oppiminen, huolenpito, kiireettömyys, rajat ja toisten kunnioittaminen. Jotta arki olisi mahdollisimman sujuvaa, toimimme porrastetusti pienissä ryhmissä. Haluamme jokaisen lapsen tuntevan olevansa arvostettu ja hyvä omana itsenään. Vahvistamme lapsen positiivista minäkuvaa kuuntelemalla ja olemalla aidosti läsnä. Aikuisen kannustus, eläytyminen ja läheisyyden vaaliminen vahvistavat lapsen itsetuntoa. Taideaineiden tarkoitus päiväkodissa on luoda iloinen tunnelma ja herättää lapsessa innostus ja tekemisen riemu. Käden, kehon ja mielen taidot kulkevat käsi kädessä ja taidekasvatus luokin pohjaa lapsuuden elämyksille ja kokemuksille, joilla on positiivinen vaikutus lapsen kehitykseen. Lorut, pienet laulut ja musiikilliset leikit liittyvät jokapäiväisiin toimintoihin ja siirtymätilanteisiin. Päiväkodissamme luetaan paljon. Sadut ja sadutus laajentavat sanavarastoa ja ruokkivat mielikuvitusta. Kirjat vaikuttavat myönteisesti niin puheen, ajattelun, kuin itseilmaisunkin kehittymiseen. Myös liikunnalla on paikkansa toiminnassamme: kannustamme ja innostamme lapsia liikkumaan mahdollisimman paljon ja monipuolisesti päivän aikana. Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, sovimme perheen kanssa aloituskäytännöistä sekä lapsen että vanhemman varhaiskasvatukseen tutustumisajankohdista. Luottamuksellinen ja avoimuuteen perustuva yhteistyö vanhempien ja kasvatushenkilökunnan välillä on hyvän varhaiskasvatuksen pohja. Se rakentuu molemminpuolisesta kunnioituksesta ja arvostuksesta. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan yhteiset tavoitteet lapsen oppimisen ja kehityksen tueksi. Lapsella ja vanhemmilla on osansa varhaiskasvatuksemme suunnittelussa ja kehittämisessä. Lasten ja vanhempien ideat ja toteutukset saavat näkyä toimintaympäristössämme.

Yhteystiedot

Yläkartanon päiväkotiKartanonkulma 1,02360 Espoo+358 40 507 8589

Postiosoite:PL 36303, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Klaara Selin +358 40 507 8589 klaara.selin@espoo.fi

Lapsiryhmät: Haitulat puh. +358468771133 Hippiäiset puh. +358468771134 Hurpulat puh. +358405529898 Tiitiäiset puh. +358405076907 Päivänsäteet puh. +358405530993 Mumindalen (kielikylpyesiopetus) puh. +35846 8771135

Linkit

Yläkartanon päiväkodin kotisivu

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)