Kallionkujan päiväkoti

Kallionkujan päiväkoti on pieni kahden ryhmän päiväkoti, joka on perustettu Kiloon vuonna 2000. Päiväkodin piha on monimuotoinen kallio- ja metsämaisemineen. Kallionkujan ja Lansankallion päiväkodit muodostavat yhden päivähoitoyksikön ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Kallionkujan päiväkodin tavoitteena on tarjota turvallista ja lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitystä tukevaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Päiväkodin tärkeänä tehtävänä on luoda lämmin, hyväksyvä, rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri. Syli ja lämpö takaavat lapselle hyvän mielen. Lapsen temperamentti on myös tärkeä kohdattava asia. Leikillä on tärkeä osuus päiväkodin toiminnassa. Päiväkodin tavoitteena on tukea pitkäkestoista leikkiä, sillä leikki on kaikille lapsille tärkeä oppimisen ja itsensä toteuttamisen väline. Se on sosiaalista toimintaa, jossa lapset oppivat muun muassa vuorovaikutustaitoja, sääntöjen noudattamista sekä oman toiminnan ohjausta. Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Yhteystiedot

Kallionkujan päiväkotiLansankallionkuja 1,02630 Espoo+358 46 877 1651

Postiosoite:PL 63302, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Päivi Nyholm +358 46 877 1651 paivi.nyholm@espoo.fi

Ryhmät Karhunpesä 3-5v. puh. 046 877 1690

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)