Mainingin päiväkoti

Mainingin päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1975. Kaksikerroksinen päiväkotimme sijaitsee Kivenlahdessa, Mainingin koulun vieressä. Esiopetus järjestetään päiväkodin vieressä sijaitsevassa Mainingin koulussa. Ryhmät Päiväkodissamme on seitsemän ryhmää, joissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille ja esiopetusta 6-vuotiaille lapsille. Alakerrassa toimii kaksi alle kolmivuotiaiden lasten ryhmää (Taskuravut ja Merihevoset). 3-5-vuotiaiden ryhmiä on kolme, joista yksi ryhmä sijaitsee alakerrassa (Helmet) ja kaksi yläkerrassa (Korallit ja Kalat). Esiopetus järjestetään kahdessa ryhmässä (Luotsit ja Majakat). Maahanmuuttajataustaisten perheiden lapsille, jotka tarvitsevat tukea suomen kielen opetuksessa on mahdollisuus valmistavaan esiopetukseen. Yhteistyö vanhempien kanssa Toimintamme perustuu turvallisiin ja lämpimiin ihmissuhteisiin sekä pienryhmätoimintaan. Pienryhmä luo rauhallisen ilmapiirin lapsen kasvulle ja oppimiselle. Alle kolmevuotiaiden ryhmissä toimitaan omahoitajuuden periaatteilla. Tuttu, turvallinen aikuinen on mukana varhaiskasvatuksen aloituksessa yhdessä perheen ja lapsen kanssa. Tavallisimmin tutustumisaika on päiväkodilla noin kaksi viikkoa, jonka aikana vanhemmilla on mahdollisuus olla mukana tutustumassa varhaiskasvatuksen arkeen. Yhteistyömuotoinamme perheiden kanssa on muun muassa: lapsen varhaiskasvatus-keskustelu, Joulujuhla, Pihaseikkailu-tapahtuma, Kevätjuhla, Vanhempain toimikunta Eheytetty varhaiskasvatus ja lapsen osallisuus Eheyttävässä toiminnassa korostuu leikinomaisuus, jossa yhdistetään varhaiskasvatuksen eri sisältöalueita. Toiminnan pohjana ovat lapsen vahvuudet, taidot ja mielenkiinnon kohteet. Mainingin päiväkodissa varhaiskasvatusta toteutetaan kokonaisvaltaisesti erilaisten teemojen puitteissa, joihin lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa. Aikuiset kuuntelevat lapsen mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka säännöllisesti kokoamme toimintamme pohjaksi. Eheyttävän toiminnan kautta lapsi kokee osallisuutta ja oppimisen iloa. Kestävä kehitys Pysyvät ihmissuhteet luovat päiväkodissamme pohjan elinikäiselle oppimiselle. Oppimisen ilon ja yhdessä tekemisen kokemuksien kautta lapsen kouluun siirtyminen on luontevaa. Luonnonläheisyys tarjoaa lapsille hyvät mahdollisuudet metsäretkiin, joissa lapsi oppii kunnioittamaan luontoa ja toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa. Liikkuminen Liikunta on keskeinen osa toimintaamme. Päiväkodissamme on sekä pienille, että isoille lapsille omat, isot, luonnonmukaiset pihat liikkua ja leikkiä. Päiväkotimme läheisyydessä ovat urheilukenttä, lähimetsät, leikkipuistot, joita hyödynnämme toiminnassamme. Käymme liikkumassa muun muassa Kivenlahden ulkokentällä ja luistelemassa Forum-hallilla. säännöllisesti. Hyödynnämme sisätilojamme monipuoliseen liikuntaan mm. liikuntaratojen muodossa. Päiväkodin ja koulun liikuntasalit ovat molemmat käytössämme. Tietoisuustaitojen kehittäminen Olemme mukana Helsingin yliopiston Pieni Oppiva Mieli-hankkeessa, jossa lapsen tietoisuustaidot kehittyvät erilaisten harjoitteiden avulla. Lapsen itsesäätelytaidot ja tunteiden säätely kehittyvät pohjautuen positiivisen pedagogiikan menetelmiin. Kielikasvatus Kielen kehittämisen välineinä käytämme muun muassa Kipinäkeskuksen Roihusen perhe-materiaalia.

Yhteystiedot

Mainingin päiväkotiMaininkitie 23,02320 Espoo+358 46 877 1307

Postiosoite:PL 3430, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Riitta Zitting +358 46 877 1307 riitta.zitting@espoo.fi

Korallit ja Kalat puh. +358438273291 Merihevoset ja Taskuravut puh. +358468771462 Helmet puh. +358438258916 Esiopetusryhmät: Majakat puh. +358438253847 Luotsit puh. +35843 8258915 Puhelinnumero

Linkit

Mainingin päiväkodin kotisivu

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)