Pohjois-Tapiolan päiväkoti

Päiväkodin ryhmät ovat 0-6-vuotiaille ja esiopetukselle. Lapsiryhmät ovat jakautuneet ns. kotialueisiin, jotka tekevät päivittäistä yhteistyötä. Pohjois-Tapiolan päiväkodissa vallitsee positiivinen ja lasta kannustava ilmapiiri. Tuemme lasten aloitteellisuutta, osallisuutta ja omien ajatusten esille tuomista. Muokkaamme ja kehitämme oppimisympäristöä lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Päiväkotimme toiminnan keskiössä on aina kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi. Aikuinen on läsnä lapsia varten ja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ryhmässä. Luomme turvallisen leikki- ja kasvuympäristön niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Positiivinen ilmapiiri kannustaa lasta kokeilemaan uusia asioita. Ohjaamme lapsia liikkumaan monin eri tavoin sekä sisä- että ulkotiloissa. Mahdollistamme myös omaehtoisen ja vapaan liikunnan. Ohjaamme lapsia kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan. Hyödynnämme lähimetsää ja muuta ympäristöä toiminnassamme ja vahvistamme lapsen luontosuhteen muodostumista.

Yhteystiedot

Pohjois-Tapiolan päiväkotiPiilopolku 6,02130 Espoo+358 46 877 1092

Postiosoite:PL 13304, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Johtaja Pia Arvonen +358 46 877 1092 pia.arvonen@espoo.fi

Linkit

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Toimintakalenteri(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)