Pohjois-Tapiolan päiväkoti

Päiväkodin ryhmät ovat 0-6-vuotiaille ja esiopetukselle. Lapsiryhmät ovat jakautuneet ns. kotialueisiin, jotka tekevät päivittäistä yhteistyötä. Pohjois-Tapiolan päiväkodissa vallitsee positiivinen ja lasta kannustava ilmapiiri. Tuemme lasten aloitteellisuutta, osallisuutta ja omien ajatusten esille tuomista. Muokkaamme ja kehitämme oppimisympäristöä lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Päiväkotimme toiminnan keskiössä on aina kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva lapsi. Aikuinen on läsnä lapsia varten ja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ryhmässä. Luomme turvallisen leikki- ja kasvuympäristön niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Positiivinen ilmapiiri kannustaa lasta kokeilemaan uusia asioita. Ohjaamme lapsia liikkumaan monin eri tavoin sekä sisä- että ulkotiloissa. Mahdollistamme myös omaehtoisen ja vapaan liikunnan. Ohjaamme lapsia kestävän kehityksen mukaiseen elämäntapaan. Hyödynnämme lähimetsää ja muuta ympäristöä toiminnassamme ja vahvistamme lapsen luontosuhteen muodostumista.

Yhteystiedot

Pohjois-Tapiolan päiväkotiPiilopolku 6,02130 Espoo+358 40 636 9196

Postiosoite:PL 13304, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sini Leppo +358 40 636 9196 sini.leppo@espoo.fi

Lapsiryhmät: Naperot puh. 040 504 9201 Taaperot puh. 043 827 3451 Tenavat puh. 046 877 1093 Veitikat puh. 040 504 5148 Vesselit puh. 040 551 3197 Vilperit puh. 043 825 9409

Esiopetus Vekarat puh. 040 551 5807 Viikarit puh. 046 877 1094

Linkit

Pohjois-Tapiolan päiväkodin kotisivu

Liittyvät palvelut

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)