Ryhmäperhepäiväkoti Ruusunlehvä 

Ryhmäperhepäiväkoti Ruusunlehvässä on yksi ryhmä. Ryhmässä on 12 lasta ja kolme lastenhoitajaa. Olemme avoinna klo 7:30-16:30. Ruusunlehvä sijaitsee Leppävaarassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lähellämme on kaksi leikkipuistoa, johon teemme retkiä. Alueelta löytyy urheilupuisto ja Alberganpuistoalue, jotka tuovat eri oppimismahdollisuuksia. Kirjastossa käymme satutuokioilla, lauluhetkillä sekä lainaamassa lapsille mieluisia kirjoja. Ruusunlehvän varhaiskasvatus perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan ja toimintaan, jossa henkilökunta yhdessä lasten, vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa luo lapsille aidosti välittävän ja lämpimän ilmapiirin. Meille tärkeää on lapsilähtöisyys ja yksilöllinen huomioiminen ja perheiden kanssa tiivis, luottamuksellinen yhteistyö. Ruusunlehvässä lapsi nähdään aktiivisena oppijana, jonka aloitteisiin ja mielenkiinnonkohteisiin kasvattajat tarttuvat. Pyrimme luomaan lapsille onnistumisen kokemuksia. Toimintakulttuurissamme edistämme osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa arvostamalla lasten, vanhempien ja henkilöstön aloitteita, näkemyksiä ja mielipiteitä. Leikki nähdään tärkeänä osana oppimista ja sille annetaan aikaa ja rauhaa. Toiminta pohjautuu pienryhmätoimintaan. Ruusunlehvässä jokainen on osa oppivaa yhteisöä. Hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä. Pyrimme jatkuvasti muokkaamaan ympäristöämme vastaamaan lasten mielenkiinnon kohteita sekä huomioimme oppimisympäristöä rakentaessamme yhteiset kehittämiskohteemme. Kulttuurinen moninaisuus on ryhmäperhepäiväkodissamme voimavara. Jokainen lapsi ja perhe tulee kohdatuksi ja kohdelluksi omana arvokkaana itsenään ja erilaisia kieliä ja kulttuureja pyritään hyödyntämään toiminnassa. Teemme yhteistyötä avoimessa ja luottamuksellisessa hengessä. Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten yksilölliset tarpeet. Autamme lasta löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan omiin taitoihinsa sekä rohkaisemme lasta ilmaisemaan itseään. Teemme yhteistyötä kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön, puheterapeuttien, lastensuojelun, neuvolan kanssa sekä varhaiskasvatuksen kuraattorin ja psykologin kanssa, joihin myös vanhemmat voivat olla yhteydessä. Pyrimme siihen, että kaikilla lapsilla ja aikuisilla on ryhmäperhepäiväkodissamme turvallinen ja hyvä olla. Huumori ja ilo ovat tärkeää päivässämme. Lapsiryhmissä pohditaan yhdessä kaveritaitoja ja opettelemme kaveri- ja tunnetaitoja monipuolisesti. Lapset saavat vaikuttaa asioihin, asioita tehdään yhdessä. Yhdessä vanhempien kanssa huolehditaan lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä. Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa Keskustelemme päivittäin vanhempien kanssa tuonti ja hakutilanteissa. Viestimme vanhemmille Evakassa sekä tiedotteilla ja tekstiviesteillä. Ryhmässä oma suljettu instgram tili, johon laitamme kuvia/videoita päivän toiminnasta. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun antamalla meille toiveet, joita mahdollisuuksien mukaan toteutamme. VASU-keskusteluissa vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä tavoitteet lapsen oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatuksen suunnitelma. Järjestämme erilaisia toiminnallisia tapahtumia ja juhlia kauden aikana sekä ulkona että sisällä.

Yhteystiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Ruusunlehvä Säterinkatu 9,02600 Espoo+358 46 877 1300

Postiosoite:PL 60305, 02070 Espoon kaupunki

Yhteyshenkilöt

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Johanna Alanko +358 40 634 3955 johanna.alanko@espoo.fi

Linkit

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

Liittyvät palvelut

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)