Tilapäinen majoittuminen koulun tiloissa

Tilapäinen majoittuminen on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla järjestettäviin urheilu-, kulttuuri- tai vastaaviin tapahtumiin tai leireille osallistuvien henkilöiden tilapäiseen majoittumiseen. Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys tai julkisyhteisö (esim. toisen kunnan koulu). Kun vuoroja myönnetään, on etusijalla espoolainen rekisteröity yhdistys. Tiloja ei luovuteta yksityisille henkilöille, henkilöryhmille tai yrityksille.

Haun piiriin kuuluvat koulut

Tilapäistä majoittumista esim. viikonlopun tai koulujen lomien aikoina voi hakea mm. seuraavilta kouluilta:

  • Lagstad skola       
  • Lintumetsän koulu
  • Matinlahden koulu
  • Tapiolan koulu ja lukio
  • Opinmäen oppimiskeskus
    Opinmäen oppimiskeskuksen majoitustiedustelut: palvelukoordinaattori p.+358 46 9232943opinmaki.info@espoo.fi 

Lista voi muuttua vuosittain. Majoitukset muissa kouluissa sovitaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen

Tilapäiseen majoittumiseen liittyviä asioita hoidetaan liikuntapalveluissa. Majoittumislupaa tulee hakea hyvissä ajoin, vähintään 1 kk ennen majoittumista. Hakulomake löytyy sivun alareunasta. Hakemus lähetetään osoitteeseen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi tai postitse:

Liikuntapalvelut/tilavaraus
PL 34
02070 ESPOON KAUPUNKI

Huom! Tilapäisestä majoittumisesta tulee aina ilmoittaa myös pelastuslaitokselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Päätös ja sopimus

Liikuntapalvelupäällikkö tekee päätöksen majoittumisesta. Majoituspäätös sisältää tilat esim. luokkatiloja, liikuntatila oheistiloineen (suihku- ja pukuhuone, wc:t). Päätökseen ei sisälly patjoja tai muita majoittumiseen tarvittavia välineitä. Kaupungin ja hakijan välillä laaditaan sopimus, jossa sovitaan tarkemmin tilapäisessä majoittumisessa noudatettavista säännöistä ja ehdoista mm. pelastuslaitoksen ohjeistuksen noudattamisesta, valvonnasta, siistimisestä, siivouksesta. Sopimuspohja löytyy sivun alareunasta.

Ateriapalvelut

Koulujen keittiötiloista vastaa Espoo Catering. Keittiötiloja ei pääsääntöisesti anneta majoittuvan ryhmän käyttöön. Mikäli hakija haluaa majoituksen ajaksi esim. aamupalatarjoilua, tulee hänen olla yhteydessä Espoo Cateringiin puh. +358 50 5664517 tai +358 50 4289474.

Käyttökorvaus

Tilapäisestä majoittumisesta peritään korvaus, joka on 100 euroa/koulu/majoittumistapahtuma sekä 5 euroa/henkilö/yö. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Mikäli hakija tarvitsee käyttöönsä koululta myös muita tiloja, niistä peritään lautakunnan vahvistama käyttötuntien mukainen käyttökorvaus. Lisäksi Espoo Catering perii omat maksunsa mahdollisista ateriapalveluista.

Tiedustelut: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Lisätietoa aiheesta: