Taavinkylän lastentalo

Varhaiskasvatusta Taavinkylän lastentalossa tarjotaan 1-5 vuotiaille neljässä eri ryhmässä: Vanamot, Tupasvillat, Kissankellot ja Pellavat. Esiopetusryhmiä on kaksi Taavintupa ja Oravanpesä; ryhmät sijaitsevat Taavinkylän koulun vieressä. Lastentalomme aukiolo aika on 7.00-17.00.

Kuva: Espoon kaupunki

Taavinkylän lastentalo sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Mankkaalla. Lastentalossamme varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat lapsilähtöisyyteen ja lasten luonteenvahvuuksien hyödyntämiseen. Positiivinen pedagogiikka näkyy asenteissa ja päiväkodin päivittäisessä toiminnassa. Lapsia ja aikuisia arvostetaan omana itsenään lähtökohdista riippumatta. Ratkaisukeskeisyys vahvistaa lapsen itsetuntoa ja antaa eväitä ottaa vastuuta itsestään.

Taavinkylän lastentalossa yhteistyö vanhempien kanssa on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulmakivi. Vanhemmat ovat lastensa parhaat asiantuntijat. Tätä asiantuntijuutta täydentää osaava lastentalon henkilökunta. Toiminnassamme ja arvoissamme korostuvat yhteisöllisyys. Lastentalon oppimisympäristöä laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Lähiympäristöä ja luontoa käytetään aktiivisesti hyödyksi kaikkien oppimisen osa-alueiden vahvistamiseksi.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma