Purolan päiväkoti

Pieni kaksi ryhmäinen päiväkoti. Varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille lapsille.

Purolan päiväkodin piha. Kuva: Espoon kaupunki

Purolan päiväkoti sijaitsee Mankkaanpuron koulun ja Mankkaan koulun välissä, luonnonkauniilla alueella, omassa rauhaisessa pihapiirissä.

Ympäristö tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja retkeilyyn. Viikoittaiset retket lähiympäristöön innostavat lapsia liikkumaan ja havainnoimaan ympäristöämme. Kokemusten kautta opimme arvostamaan ja suojelemaan luontoa. Sisätilat ovat avarat, valoisat ja kotoisat.

Päiväkodissamme on hoitopaikkoja kahdessa ryhmässä 1-5 -vuotiaille lapsille. Olemme avoinna klo 7.15 - 17.00, tarvittaessa klo 7.00 perheiden tarpeen mukaan.

Toiminta-ajatuksemme: Toimimme lasten kanssa yhdessä ihmetellen, pohtien ja keskustellen. Pienryhmätyöskentely antaa lapselle hyvän mahdollisuuden tulla kuulluksi. Lasten ajatuksia ja ideoita hyödynnetään ryhmien toiminnassa. Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.

Yhdessä toimiminen ja tekeminen on luonteva osa jokaista päivää. Yhdessä touhutessa kaikki lapset ja aikuiset tulevat tutuiksi luoden lapselle tutun ja turvallisen ilmapiirin.

Päivittäinen avoin ja keskusteleva yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa lapsen hyvän päivän rakentamista.

Tervetuloa lapsen kokoiseen päiväkotiin.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma