Espoossa on noin 200 kaupungin ylläpitämää leikki- tai asukaspuistoa sekä leikkipaikkoja, joissa ei ole ohjattua toimintaa. Osa leikkipuistoista toimii samalla myös lähiliikuntapaikkoina. Leikkipaikkojen sijainnin löydät parhaiten karttapalvelusta. Leikkipuistot pyritään pitämään hyvässä kunnossa, jotta ne tarjoavat käyttäjilleen turvallisen, monipuolisen ja viihtyisän leikkiympäristön. Nykyisiä leikkipuistoja perusparannetaan ja uusia leikkipuistoja rakennetaan sekä uusille että vanhoille asuinalueille. Monet nykyisistä leikkipuistoista ja -paikoista kaipaavat välineiden kunnostusta, alueellista omaleimaisuutta ja luonnon parempaa huomioonottamista. Leikkipuistojen vähäisyys ja pieni koko luovat niille usein ylisuuria käyttäjäpaineita. Leikkipuistojen hoitotoimenpiteet on ohjeistettu valtakunnallisella tasolla. Turvallisuus tarkistetaan neljä kertaa vuodessa ja lisäksi silmämääräisesti viikoittaisilla hoitokierroksilla.

Yhteystiedot ja palvelut