Leikkipuistot

Espoossa on noin 200 kaupungin ylläpitämää leikki- tai asukaspuistoa. Osa leikkipuistoista toimii samalla myös lähiliikuntapaikkoina. Leikkipuistot pyritään pitämään hyvässä kunnossa jotta ne tarjoavat käyttäjilleen turvallisen, monipuolisen ja viihtyisän leikkiympäristön. Nykyisiä leikkipuistoja perusparannetaan ja uusia leikkipuistoja rakennetaan sekä uusille että vanhoille asuinalueille. Monet nykyisistä leikkipaikoista kaipaavat välineiden kunnostusta, alueellista omaleimaisuutta ja luonnon parempaa huomioonottamista. Leikkipaikkojen vähäisyys ja pieni koko luovat niille usein ylisuuria käyttäjäpaineita. Leikkipuistojen hoitotoimenpiteet on ohjeistettu valtakunnallisella tasolla. Turvallisuus tarkistetaan neljä kertaa vuodessa ja lisäksi silmämääräisesti viikottaisilla hoitokierroksilla.

Toimipisteet