ManiMiitti - osallistuva budjetointi

ManiMiitti on Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin prosessi, jonka kautta Espoon yläkouluikäiset nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. ManiMiitti osallistaa nuoria ja tarjoaa heille yhden yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylän. Nuorten ideat ovat tärkeitä! ManiMiitti startataan lokakuussa 7.-9.-luokkalaisille järjestetyllä sähköisellä starttikyselyllä. Myöhemmin samana syksynä jatketaan ManiMiitti-työpajoilla, äänestyksellä ja neuvottelukunnan kokoontumisilla.

Startti lokakuussa

Kouluissa järjestetään opettajien johdolla lokakuussa ManiMiitin sähköisen startti, johon kuuluu lyhyt video ja sähköinen kysely. Kyselyssä nuoret pääsevät vastaamaan kysymyksiin vapaa-ajan vietosta ja omasta asuinalueesta.

Työpajat marras-joulukuussa

Työpajat

Starttikyselyn jälkeen vastaukset jaetaan teemoihin ja teemojen pohjalta jatketaan  suunnittelua alueellisissa ManiMiitti-työpajoissa. Työpajoihin kutsutaan jokaisen alueen kaikilta yläkouluilta aktiivisia 7.-9.-luokkalaisia.

Työpajoissa nuoret muokkaavat ohjaajien avustuksella teemoista ideoita, joita voitaisiin lähteä toteuttamaan.

ManiMiitti 2022-2023 etenee

Espoon yläkoulujen oppilaat vastasivat lokakuun 2022 aikana Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin ManiMiitti-prosessin sähköiseen starttikyselyyn. Kyselyssä nuoret vastasivat omaan vapaa-aikaansa ja asuinalueeseensa liittyviin kysymyksiin. Vastauksia saatiin 3221 kpl. Vastauksista nousseita teemoja olivat mm. digi- ja muut pelit, erilaiset tapahtumat, ruoka sekä uudet hankinnat nuorisotiloille. Seuraavaksi nuoret suunnittelevat näistä teemoista toteuttamiskelpoisia ideoita marras-joulukuussa nuorisotiloilla järjestettävissä ManiMiitti-työpajoissa tilojen nuorisonohjaajien kanssa.  

Syksyn ManiMiitti-työpajojen ajankohdat: 

Espoon keskus  

 • Suvelan nuorisotila 25.11.  

 • Kauklahden nuorisotila 2.12. 

 • Järvenperän nuorisotila 9.12.  

 • Kalajärven nuorisotila 9.12.  

 • Kirkkojärven nuorisotila 9.12.  

Leppävaara  

 • Perkkaan nuorisotila 23.11.  

 • Nuortentila Pointti (Sellon kirjasto) 30.11.  

 • Karakallion nuorisotila 30.11.  

 • Leppävaaran nuorisotila 30.11.  

Matinkylä-Olari-Tapiola  

 • Matinkylän nuorisotila 1.12.  

 • Tapiolan nuorisotila 1.12.  

 • Haukilahden nuorisotila 1.12.  

Espoonlahti  

 • Saunalahden nuorisotila 23.11. 

 • Kivenlahden nuorisotila 30.11. 

 • Soukan nuorisotila 2.12.  

 • Nöykkiön nuorisotila 15.12.  

Svenska bildningstjänster  

 • Sökö ungdomslokal 24.11.  

Äänestys tammi-helmikuussa

Työpajoissa muokatuista ideoista järjestetään kaikilla yläkouluilla sähköinen ManiMiitti-äänestys. Äänestys ideoista tapahtuu sähköisesti kouluilla tammi-helmikuussa viikoilla 5-7.

Espoolaiset nuoret ovat ideoineet nuorisonohjaajien avustuksella omaan vapaa-ajan viettoon ja nuorisotilojen toimintaan liittyviä ideoita, joita on mahdollista lähteä toteuttamaan osana Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin ManiMiitti-prosessia. Nyt kaikki Espoon yläkoululaiset oppilaat pääsevät äänestämään näistä ideoista.

Ideoita on yhdeksän, jotka jokaisen äänestäjän tulisi laittaa oman mielensä mukaisesti paremmuusjärjestykseen yhdestä kymmeneen (1 huonoin, 9 paras). Äänestykset järjestetään espoolaisilla yläkouluilla viikkojen 5–7 aikana (30.1.–17.2.) Kun äänestys on ohi, käymme Nuorisopalveluissa läpi äänestystuloksen, josta viisi eniten ääniä saanutta ideaa viedään eteenpäin. 

Kun äänestys on ohi, järjestämme nuorisotiloilla alueelliset neuvottelukunnat, joissa kerrotaan äänestyksen tulokset. Neuvottelukuntiin osallistuu nuorten lisäksi eniten ääniä saaneiden ideoiden aihealueisiin liittyviä asiantuntijoita. Neuvottelukunnissa asiantuntijat ja nuoret miettivät yhdessä, miten äänestyksessä eniten ääniä saaneita ideoita lähdettäisiin toteuttamaan. Neuvottelukunnat järjestetään seuraavasti:

Kalajärven nuorisotila 1.3.2023 klo 17–19
(Hiirisuontie 1, 02970 Espoo)  

Sellon kirjaston Akselisali 2.3.2023 klo 17–19
(Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo)

Suvelan nuorisotila 8.3.2023 klo 17–19
(Kirstintie 11, 02760 Espoo)

Kivenlahden nuorisotila 15.3.2023 klo 17–19
(Merivalkama 2, 02320 Espoo)

Matinkylän monitoimitalo 16.3.2023 klo 17–19
(Matinraitti 17, 02230 Espoo)

Neuvottelukunnat

ManiMiitin neuvottelukunnissa päätetään, mitkä jatkoon äänestetyistä ideoista toteutetaan. Neuvottelukunta sopii, miten ja mitkä tahot ideoita lähtevät viemään eteenpäin.

Neuvottelukunnat 2023

Kalajärven nuorisotila 1.3.2023 klo 17-19 
(Hiirisuontie 1, 02970 Espoo)   

Sellon kirjaston Akselisali 2.3.2023 klo 17-19 
(Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo) 

Suvelan nuorisotila 8.3.2023 klo 17-19 
(Kirstintie 11, 02760 Espoo) 

Kivenlahden nuorisotila 15.3.2023 klo 17-19 
(Merivalkama 2, 02320 Espoo) 

Matinkylän monitoimitalo 16.3.2023 klo 18-20 
(Matinraitti 17, 02230 Espoo)

Lisätietoa neuvottelukunnista nuorisotiloilta. 

ManiMiitti toteutetaan nuorisopalvelujen ja opetustoimen yhteistyönä. Mukaan otetaan myös ne tahot ja toimijat, joihin nuorten ManiMiitti-ideat liittyvät. Nuoret ovat tärkeässä roolissa ManiMiitin kaikissa vaiheissa. Nuorilta tulevat ideat, he muokkaavat ideoista äänestettävät teemat, äänestävät ja osallistuvat lopulta myös valittujen teemojen toteuttamiseen.