ManiMiitti - osallistuva budjetointi

ManiMiitti on Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin prosessi, jonka kautta Espoon yläkouluikäiset nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. ManiMiitti osallistaa nuoria ja tarjoaa heille yhden yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylän. Nuorten ideat ovat tärkeitä! ManiMiitti startataan lokakuussa 7.-9.-luokkalaisille järjestetyllä sähköisellä starttikyselyllä. Myöhemmin samana syksynä jatketaan ManiMiitti-työpajoilla, äänestyksellä ja neuvottelukunnan kokoontumisilla.

Startti lokakuussa

Kouluissa järjestetään opettajien johdolla lokakuussa ManiMiitin sähköisen startti, johon kuuluu lyhyt video ja sähköinen kysely. Kyselyssä nuoret pääsevät vastaamaan kysymyksiin vapaa-ajan vietosta ja omasta asuinalueesta.

Työpajat marras-joulukuussa

Työpajat

Starttikyselyn jälkeen vastaukset jaetaan teemoihin ja teemojen pohjalta jatketaan  suunnittelua alueellisissa ManiMiitti-työpajoissa. Työpajoihin kutsutaan jokaisen alueen kaikilta yläkouluilta aktiivisia 7.-9.-luokkalaisia.

Työpajoissa nuoret muokkaavat ohjaajien avustuksella teemoista ideoita, joita voitaisiin lähteä toteuttamaan.

ManiMiitti 2022-2023 etenee

Espoon yläkoulujen oppilaat vastasivat lokakuun 2022 aikana Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin ManiMiitti-prosessin sähköiseen starttikyselyyn. Kyselyssä nuoret vastasivat omaan vapaa-aikaansa ja asuinalueeseensa liittyviin kysymyksiin. Vastauksia saatiin 3221 kpl. Vastauksista nousseita teemoja olivat mm. digi- ja muut pelit, erilaiset tapahtumat, ruoka sekä uudet hankinnat nuorisotiloille. Seuraavaksi nuoret suunnittelevat näistä teemoista toteuttamiskelpoisia ideoita marras-joulukuussa nuorisotiloilla järjestettävissä ManiMiitti-työpajoissa tilojen nuorisonohjaajien kanssa.  

Syksyn ManiMiitti-työpajojen ajankohdat: 

Espoon keskus  

 • Suvelan nuorisotila 25.11.  

 • Kauklahden nuorisotila 2.12. 

 • Järvenperän nuorisotila 9.12.  

 • Kalajärven nuorisotila 9.12.  

 • Kirkkojärven nuorisotila 9.12.  

Leppävaara  

 • Perkkaan nuorisotila 23.11.  

 • Nuortentila Pointti (Sellon kirjasto) 30.11.  

 • Karakallion nuorisotila 30.11.  

 • Leppävaaran nuorisotila 30.11.  

Matinkylä-Olari-Tapiola  

 • Matinkylän nuorisotila 1.12.  

 • Tapiolan nuorisotila 1.12.  

 • Haukilahden nuorisotila 1.12.  

Espoonlahti  

 • Saunalahden nuorisotila 23.11. 

 • Kivenlahden nuorisotila 30.11. 

 • Soukan nuorisotila 2.12.  

 • Nöykkiön nuorisotila 15.12.  

Svenska bildningstjänster  

 • Sökö ungdomslokal 24.11.  

Äänestys tammikuussa

Työpajoissa muokatuista ideoista järjestetään kaikilla yläkouluilla sähköinen ManiMiitti-äänestys. 

Äänestys ideoista tapahtuu sähköisesti kouluilla tammikuussa viikoilla 3-4.

Neuvottelukunnat

ManiMiitin neuvottelukunnissa päätetään, mitkä jatkoon äänestetyistä ideoista toteutetaan. Neuvottelukunta sopii, miten ja mitkä tahot ideoita lähtevät viemään eteenpäin.

ManiMiitti toteutetaan nuorisopalvelujen ja opetustoimen yhteistyönä. Mukaan otetaan myös ne tahot ja toimijat, joihin nuorten ManiMiitti-ideat liittyvät. Nuoret ovat tärkeässä roolissa ManiMiitin kaikissa vaiheissa. Nuorilta tulevat ideat, he muokkaavat ideoista äänestettävät teemat, äänestävät ja osallistuvat lopulta myös valittujen teemojen toteuttamiseen.