ManiMiitti - osallistuva budjetointi

ManiMiitti on Espoon nuorisopalveluiden osallistuvan budjetoinnin prosessi, jonka kautta Espoon yläkouluikäiset nuoret pääsevät vaikuttamaan omaan asuinalueeseensa ja vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin.

ManiMiitti osallistaa nuoria ja tarjoaa heille yhden yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylän. Nuorten ideat on tärkeitä!

ManiMiitti startataan elo-syyskuussa kahdeksasluokkalaisille järjestetyllä sähköisellä starttikyselyllä. Myöhemmin samana syksynä jatketaan ManiMiitti-työpajoilla, äänestyksell' ja neuvottelukunnan kokoontumisilla.

Startti

Kouluissa järjestetään opettajien johdolla ManiMiitin sähköisen startti, johon kuuluu lyhyt video ja sähköinen kysely. Kyselyssä nuoret pääsevät vastaamaan kysymyksiin vapaa-ajan vietosta ja omasta asuinalueesta.

Työpajat

Starttikyselyn jälkeen vastaukset jaetaan teemoihin ja teemojen pohjalta jatketaan  suunnittelua alueellisissa ManiMiitti-työpajoissa. Työpajoihin kutsutaan jokaisen alueen kaikilta yläkouluilta aktiivisia 7.-9.-luokkalaisia.

Työpajoissa nuoret muokkaavat ohjaajien avustuksella teemoista ideoita, joita voitaisiin lähteä toteuttamaan.

Äänestys

Työpajoissa muokatuista ideoista järjestetään kaikilla yläkouluilla sähköinen ManiMiitti-äänestys.

Neuvottelukunnat

ManiMiitin neuvottelukunnissa päätetään, mitkä jatkoon äänestetyistä ideoista toteutetaan. Neuvottelukunta sopii, miten ja mitkä tahot ideoita lähtevät viemään eteenpäin.

ManiMiittti toteutetaan nuorisopalvelujen ja opetustoimen yhteistyönä. Mukaan otetaan myös ne tahot ja toimijat, joihin nuorten ManiMiitti-ideat liittyvät. Nuoret ovat tärkeässä roolissa ManiMiitin kaikissa vaiheissa. Nuorilta tulevat ideat, he muokkaavat ideoista äänestettävät teemat, äänestävät ja osallistuvat lopulta myös valittuejn teemojen toteuttamiseen.