Kosteikkokortit

Kosteikkokortit on tarkoitettu oppimateriaaliksi peruskoulujen luonto-opetukseen. Kortit ovat käteviä myös maastokäytössä. 

Kosteikkokorttien avulla perehdytään lajien väliseen vuorovaikutukseen ja kosteikkoihin elinympäristönä.

Korteissa esitellään eteläsuomalaisilla kosteikoilla eläviä kasvi- ja eläinlajeja sekä niiden eri kehitysvaiheita. Lajit on jaettu kahdeksaan ryhmään. Kullakin ryhmällä on oma tunnusvärinsä. Kaksipuoleisia kortteja on ohjekortti mukaan luettuna 50 kpl.

Korttien avulla voi rakentaa kosteikon ravintoketjuja kasveista lihansyöjiin. Jokaisessa kortissa on kerrottu millaisessa ympäristössä laji kosteikolla elää, mitä se käyttää ravintonaan kosteikoilla ja minkä ravintoa se itse siellä on.

Ideoita kosteikkokorttien käyttöön ja lisää tietoa kosteikkojen lajistosta on koottu opettajan oheismateriaaliin.

Kosteikkokortit tehtiin vuonna 2005 Lintulahdet Life -hankkeessa, jossa Espookin oli mukana. Laminoidut kortit lähetettiin kaikille hankealueen kouluille. Kortteja voi lainata Villa Elfvikin luontotalosta.

Voit tulostaa ja laminoida kaksipuoleiset A6-kokoiset kortit oheisista pdf-tiedostoista.