Yleis-, katu-, puisto- ja rakennussuunnitelmat, ohjeistus

Ohjeet on tarkoitettu ammattikäyttöön Espoon alueella laadittaviin katujen ja yleisten alueiden suunnitelmiin eivätkä ne ole saavutettavia.