Leppävaaran asukaspuisto

Asukaspuistotoiminta on tarkoitettu eri-ikäisille lapsille, heidän huoltajilleen ja muille lasten kanssa toimiville aikuisille sekä pienille koululaisille. Asukaspuistoihin alle kouluikäiset lapset voivat tulla vain yhdessä oman aikuisen kanssa. Toiminta on avointa ja maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Kuntalaiset voivat jälleen vuokrata asukaspuistojen tiloja. Yksityistilaisuuden järjestäjä on vastuussa siitä, että tilaisuudessa toimitaan terveysturvallisesti ja että tilojen puhdistamisesta huolehditaan tilaisuuden päätyttyä. Lisätietoja tilojen vuokraamisesta antaa kuntalaiskäytön asiakaspalvelu (varhaiskasvatus.tilavaraukset@espoo.fi). Ystävällisin terveisin, Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus

Leppävaaran asukaspuisto on pieni rintamiestalo keskellä Lintuvaaraa. Meillä on kiva aidattu piha, mikä mahdollistaa monipuoliset ulkoleikit. Sisätilat käsittää leikkihuoneen, askarteluhuoneen, pienen keittiön, sekä kaksi wc:tä (yhteensä noin 40m²).  Sisätilat ovat perheiden käytössä arkisin klo 11.30 asti. Iltapäivisin sisätila on varattu koululaisten käyttöön. Yhdessä luomme positiivisen, kannustavan sekä osallistavan ilmapiirin kaikkien lasten ja aikuisten kesken. 

Asukaspuisto on tapaamispaikka lapsille ja aikuisille

Lapsi voi harjoitella ryhmässä toimimista yhdessä muiden lasten kanssa, omien tunteiden ja ajatusten sanottamista (tunnetaidot) ja saa kokemuksen ohjatusta ryhmätoiminnasta ja sen sisällöistä (esimerkiksi liikunta, taidekasvatus, nukketeatteri). Ohjattuun toimintaan osallistutaan yhdessä oman huoltajan tai muun aikuisen kanssa. Leikki on keskeisin toimintatapa asukaspuistossa.

Aikuisten on mahdollisuus tavata samassa elämätilanteessa olevia. Lapsen ja aikuisen positiivista vuorovaikutusta tuetaan pedagogisen toiminnan kautta. Asukaspuiston lapset ja aikuiset muodostavat lähiyhteisön, joka mahdollistaa myönteisiä kohtaamisia ja kokemuksia arjessa – myös eväiden kera yhteisen pöydän ääressä.

Huolehdimme yhdessä asukapuistoissa ympäristöstä, siisteydestä ja viihtyvyydestä.

Asukaspuistojen toiminta perustuu Espoon varhaiskasvatussuunnitelmaan

Toiminta on tavoitteellista, lapsilähtöistä, monipuolista ja ohjattua.  Ohjattuun toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.  Asukaspuiston henkilöstö on kasvatusalan koulutuksen saanutta, osaavaa ja motivoitunutta tukemaan perheitä heidän arjessaan.

Asukaspuistojen tapahtumat, juhlat ja muu toiminta suunnitellaan yhdessä niihin osallistuvien asiakkaiden kanssa. Asukaspuiston käyttäjät voivat osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin yhdessä henkilöstön kanssa eri tavoin. Jokaisen asukaspuiston toiminta on omannäköistään perustuen esimerkiksi käytössä oleviin sisä- ja ulkotiloihin. 

Puistojen pihalle perheet ovat tervetulleita ulkoilemaan perheille sopivana ajankohtana ja se on käytössä myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Kuva: Varhaiskasvatus