Nuorisopalveluiden leirivälinelainaamon käyttöperiaatteet

Kenelle

Espoo kaupungin nuorisopalveluiden leirivälinelainaamon välineet on tarkoitettu ensisijaisesti espoolaisille nuorisoyhdistyksille ja -järjestöille, nuorisopalveluiden omaan toimintaan sekä nuorten toimintaryhmille. Välineitä luovutetaan toissijaisesti muiden yhteisöjen toimintaan. Palvelu ei ole tarkoitettu yksityishenkilöille.

Varaukset

Välinevaraukset tehdään sähköisesti Leirivälinelainaamon verkkokaupasta(ulkoinen linkki)

Kesäkaudelle 1.6.–31.8. välineitä haetaan maaliskuun loppuun mennessä. Näiden hakemusten käsittelyn jälkeen vapaaksi jääneitä välineitä lainataan varausjärjestyksessä.

Välineiden nouto

Lainaajan on itse huolehdittava paikalle tarvittava kantoapu ja riittävästi kuljetuskapasiteettia. Välineet luovutetaan yhdistyksen/järjestön yhteyshenkilölle.

Välineiden palautus

 • Lainavälineet on palautettava takaisin lainaamoon sovittuna ajankohtana. 
 • Palautukseen tulee varata riittävästi aikaa, sillä välineet tarkastetaan niitä palauttaessa.
 • Lainaaja on vastuussa ja korvausvelvollinen välineistä, kunnes ne on kuitattu vastaanotetuiksi.
 • Lainatun välineen tulee palautettaessa olla siinä kunnossa, että sen voi suoraan luovuttaa seuraavalle asiakkaalle.
 • Leirivälineet on palautettava kuivina ja puhtaina. Mikäli teltat eivät ole kuivia palauttaessa, siitä on ilmoitettava lainaamon henkilökunnalle. 
 • Teltat on ehdottomasti laitettava omiin pusseihin. Telttapohjat on niputettava erikseen, eikä niitä saa laittaa telttapusseihin.
 • Telttakamiinat on puhdistettava, tuhkat poistettava tulipesistä ja savutorvista.
 • Ruoanvalmistusvälineet on puhdistettava ja kuivattava.

Vastuu

Lainaajalle annetaan lainaamon säännöt, joihin hänellä on velvollisuus tutustua huolellisesti ja toimia sääntöjen mukaisesti. Lainaaja vastaa siitä, että välineitä käytetään asianmukaisesti ja käytössä noudatetaan annettuja ohjeita.

Käyttökorvaukset ja myöntäminen

Leirivälinelainaamon palvelu on maksutonta. Lainoista vastaavan henkilön tulee olla täysi-ikäinen.

Korvausvelvoitteet myöhästymis- ja vahinkotilanteissa

 • Sovittuna ajankohtana palauttamatta jätetyistä tavaroista veloitetaan maksu. Myöhästymismaksu on 20 euroa/vrk/lainauskerta. Myöhästymismaksu ei voi koko myöhästymisajalta nousta korkeammaksi kuin myöhästyneiden välineiden uushankinta-arvo ja hankinnasta koituvat kulut yhteensä. Yli kuukauden myöhästyneistä välineistä peritään kuitenkin aina välineen/välineiden uushankinta-arvo hankintakuluineen.

 • Jos väline rikkoutuu käyttöohjeiden laiminlyönnin tai huolimattomuuden vuoksi, on lainaajan omalla kustannuksellaan korjautettava väline kaupungin hyväksymässä paikassa.
 • Jos väline on kadonnut tai varastettu, on lainaajan omalla kustannuksellaan hankittava tilalle vastaavanlainen tuote.
 • Lainaaja vastaa myös välineelle kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista.
 • Mikäli lainaaja ei noudata edellä mainittuja ohjeita ja velvoitteita, voidaan lainaaja asettaa tilapäiseen lainauskieltoon.
 • Korvausvelvoitteet ovat samat kaikille lainaajille.
 • Jokaisesta vahinkotilanteesta on kirjattava vahinkoilmoitus.