Kuutamon päiväkoti

Kuutamon päiväkoti on Olarissa sijaitseva vuorohoitoa tarjoava yksikkö. Aukioloaikamme sijoittuvat viikon jokaiselle päivälle klo 5.30-22.00 välille. Päiväkodissamme on kuusi ryhmää, joista yhdessä annetaan myös esiopetusta.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Kuutamon päiväkoti sijaitsee Olarissa, aivan Kuitinmäen keskustan tuntumassa. Päiväkotimme tarjoaa vuorohoitoa viikon jokaisena päivänä klo 5:30-22:00 välillä perheiden tarpeen mukaan.

Tällä hetkellä toiminnassamme kiinnitämme erityisesti huomiota leikkiin ja liikkumiseen. Olemme mukana Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa(ulkoinen linkki)

Toimintamme Kuutamon päiväkodissa pohjautuu seuraaviin arvoihin:

Arvostava kohtaaminen

Toimintamme perustana on jokaisen ihmisen arvostava ja kunnioittava kohtaaminen. Hyväksymme lapsen omana ainutlaatuisena itsenään ja kohtelemme lapsia tasa-arvoisesti. Pidämme tärkeänä ilmapiiriä, jossa välittyy lämmin välittämisen tunne; lapsi tulee aidosti nähdyksi ja kuulluksi. Päivittäisessä toiminnassamme keskitymme turvallisen ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan päiväkotipäivän toteuttamiseen sekä luottamukselliseen yhteistyöhön lasten vanhempien kanssa. 

Toiminnan ilo

Arvostamme elämyksellisyyttä, luovuutta sekä mielikuvituksen voimaa. Lapsen maailmaan heittäytyminen tarjoaa sekä lapsille että aikuisille mahdollisuudet yhteiseen ihmettelyyn, pohtimiseen ja oivaltamiseen. Toiminnassamme näkyy lapsuuden ymmärtäminen myös itseisarvona. Lapsuus on itsessään arvokas ajanjakso, joka tapahtuu tässä ja nyt, eikä vain myöhempään elämään valmistautumista. Oppimiskäsityksemme ytimenä on lapsen vahvuudet. Toteuttamamme varhaiskasvatus tarjoaa jokaiselle lapselle onnistumisen elämyksiä. 

Osallistuva lapsi

Lapsi on toimintamme keskiössä. Lapsen ääni tulee esille arjen eri tilanteissa. Lapsia havainnoidaan ja lasten mielenkiinnon kohteet näkyvät ryhmän ja koko päiväkodin toiminnassa. Harjoittelemme lasten kanssa oman mielipiteen ilmaisemista ja kannustamme toimintaan liittyvien aloitteiden tekemisessä. Tuemme jokaista lasta vuorovaikutustaidoissa ja ryhmässä toimimisessa. 

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma