Koivumankkaan päiväkoti

Varhaiskasvatusta 1-5 -vuotiaille sekä esiopetusikäisille. Olemme avoinna klo. 7.15 -17.00, tarvittaessa klo 7.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Koivumankkaan päiväkoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella, lähellä Tapiolan palveluja hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Toimintamme perustuu lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä heidän tarpeisiinsa. Tarjoamme lapsille onnistumisen, oppimisen ja oivaltamisen kokemuksia. Haluamme kasvattaa heistä ajattelevia, hyvän itsetunnon omaavia ja itseensä luottavia lapsia, jotka ovat aktiivisia, omatoimisia, itsensä näköisiä ja toista kunnioittavia.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla opimme uusia asioita. Järjestämme lapsille toiminnallisia tapahtumia ja juhlia toimintakauden aikana sekä ulkona että sisällä. Päiväkodissa on viisi lapsiryhmää yksivuotiaista esikoululaisiin.

Yhdessä lasten, huoltajien sekä varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Arvostava, avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus on toimintamme perusta.

Päiväkodissamme toimii vanhempainyhdistys, joka järjestää perheitä yhteen kokoavaa toimintaa sekä mahdollistaa toiminnallaan päiväkodin lapsille erilaisia elämyksiä.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma