Yläkartanon päiväkoti

Yläkartanon päiväkodissa on viisi lapsiryhmää, joista yksi on ruotsin kielen kielikylpyesiopetus ryhmä. Päiväkodissamme on 1–6-vuotiaita lapsia. Päiväkoti on avoinna klo 7–17 tai perheen ennalta ilmoittamien tarpeiden mukaisesti.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Yläkartanon päiväkoti sijaitsee Soukassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Päiväkotimme ilona on suuri ja maastoltaan vaihteleva piha, joka houkuttelee lapsia liikkumaan aktiivisesti. Vihreä piha pallokenttineen, kiipeilytelineineen ja liukumäkineen antaa monipuolisia vaihtoehtoja erilaisiin liikuntamuotoihin. Päiväkodin lähellä on kaupunkiympäristöä, merenrantaa ja maalaismaisemaa hevostalleineen. Ryhmät retkeilevät lähiympäristössä, jossa metsäinen maasto tarjoaa loistavat puitteet ympäristön ja vuodenaikojen havainnoimiseen. 

Toiminta-ajatuksena on kasvatushenkilöstön yhteinen käsitys siitä, minkälainen on lapsen hyvä päivä. Toiminnan suunnittelun pohjana käytetään seuraavia arvoja: leikkiminen, oppiminen, huolenpito, kiireettömyys, rajat ja toisten kunnioittaminen. Vahvistamme lapsen positiivista minäkuvaa kuuntelemalla ja olemalla aidosti läsnä.

Tällä hetkellä kiinnitämme toiminnassamme erityistä huomioita leikin monipuoliseen kehittämiseen, tunnetaitojen harjoittelemiseen sekä kielen oppimiseen erilaisten menetelmien avulla.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

Kuva: Espoon kaupunki