Saunalahden päiväkoti

Päiväkodissamme on 4 varhaiskasvatusryhmää sekä 1 esiopetusryhmä.

Meidän päiväkoti 

Päiväkoti Saunalahti sijaitsee Saunalahdessa samassa rakennuksessa Saunalahden neuvolan kanssa. Hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Päiväkodin naapurissa on metsäalueita ja leikkipuistoja, jonne teemme viikoittain retkiä.

Päiväkodin lähellä sijaitsee kirjasto, jonka kanssa teemme yhteistyötä vierailemalla siellä ja osallistumalla satuhetkille.

Toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota pienryhmätoimintaan. Päivittäin toimimme sekä koko ryhmänä, että pienryhmissä. Harjoittelemme ryhmässä toimimisen taitoja.

Kaikkia arjen tilanteita ajatellaan oppimisen tilanteina turvallisessa ympäristössä kannustavien aikuisten tukemana. Leikki on tärkeä osa lapsen oppimista, jossa harjoitellaan hyviä vuorovaikutustapoja yhdessä aikuisten kanssa. Kaikkien lasten kulttuurillista identiteettiä kunnioitetaan ja välitetään perheille heidän oma vastuunsa identiteetin vahvistamisessa. Lasten mielenkiinnonkohteita kuullaan ja havainnoidaan ja niitä hyödynnetään arjessa, yksittäisten lasten ja ryhmän tarpeista lähtöisin. Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus näkyy ja kuuluu arjessa. Kestävä elämäntapa nähdään ihmissuhteissa, tavaroissa ja ympäröivässä luonnossa, sekä rakennetussa että luonnonmukaisessa ympäristössä.

Toiminnassa huomioimme jokaisen lapsen omat vahvuudet ja yksilölliset tarpeet. Ohjaamme ja opetamme lapsia positiivisen huomion kautta, huomamme hyvän.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma