Ohrakasken päiväkoti

Päiväkodissamme on 4 ryhmää. Tarjoamme päivähoitoa 1-5 vuotiaille lapsille sekä esiopetusta 6-vuotiaille. Olemme avoinna klo 7.00–17.00.

Ohrakasken päiväkotiKuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkotimme

Ohrakasken päiväkoti valmistui tammikuussa 2003. Päiväkoti sijaitsee Latokaskessa hyvin rauhallisella pientaloalueella. Päiväkodille löytää helposti perille ihan kävellen tai julkisilla. Päiväkodin lähellä on hyviä ulkoilualueita, jonne teemme säännöllisesti retkiä.

Ohrakasken päiväkodin toiminta-ajatus on, että haluamme luoda koko yhteisöön ja lapsiryhmiin myönteisen huolenpidon ilmapiirin, jossa vuorovaikutus on lämmintä ja leikillisyys ja oppimisen ilo näkyvät.

Ohrakasken päiväkodissa toiminnan pohjana on pyrkimys hyvään ja pysyvään vuorovaikutukseen lasten ja aikuisten välillä. Pidämme erittäin tärkeänä kiinteää ja toimivaa yhteisyötä lasten vanhempien kanssa. Pyrimme luomaan lapselle turvallisen ilmapiirin, jossa lapsen on hyvä leikkiä ja kehittyä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Tällä hetkellä toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomioita kaveritaitojen opetteluun.

Panostamme toiminnassamme pienryhmätoimintaan, jossa huomioimme lasten kehitysvaiheet, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet siten, että ne tukevat kunkin lapsen kasvua ja kehitystä mahdollisimman hyvin.

Liikuntaleikkejä ja -pe­lejä toteutetaan päivittäin ryhmävasuun kirjatulla tavalla sekä sisällä että ulkona. Huomiota kiinnitetään siihen, että myös siirtymätilanteet ovat toiminnallisia tai liikunnallisia, lapsille mielekkäitä leikkimisen ja oppimi­sen hetkiä. Liikuntaa käytetään myös opettamisen me­netelmänä sekä lapsen kasvua, kehitystä ja mielen hyvin­vointia tukevana työtapana.

Kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus hyvään luontosuhteeseen ja siihen, että he voivat oppia tutkimaan ja suojelemaan luontoa. Varhaiskasvatusyksikön lähiluontoa hyödynnetään oppimisympäristönä säännöllisesti.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma