Majurinkulman päiväkoti

Päiväkodissamme on 8 ryhmää. Olemme avoinna klo 6.30–17.00, tarvittaessa klo 6.30–18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Majurinkulman päiväkoti on aloittanut toimintansa 19.8.2019. Päiväkotimme sijaitsee Leppävaarassa Perkkaalla hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Kävelymatka Leppävaaran juna-asemalta Majurinkulman päiväkotiin on noin 15 minuuttia. 

Päiväkodin tilat ovat toimivat ja jokaisella ryhmällä on käytössään jakotiloja. Lisäksi kaikkien yhteiseen käyttöön on tilava liikuntasali. Kahteen osaan jaettu piha-alue tarjoaa turvallisen ja monipuolisen ulkoleikkitilan eri-ikäisille lapsille. Hyödynnämme Leppävaaran monipuolisia liikunta- ja kulttuuripalveluita toiminnassa.

Päiväkodissamme toimii kahdeksan lapsiryhmää: Satakielet, Päivänkakkarat, Orvokit, Sinivuokot, Kanervat, Sinikellot, Metsätähdet ja Metsämansikat. Hoitopaikkoja on 1–6 – vuotiaille lapsille.

Tällä hetkellä toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomioita kielen oppimiseen.

Toimintakulttuurimme pohjana on turvallinen, lasten hyvinvointia edistävä ja lapsia osallistava arki. Lasten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden takaaminen arjessa on meille tärkeää. Aikuiset antavat esimerkin vuorovaikutukseen.   Arvostamme ja kunnioitamme moninaisuutta sekä pyrimme tekemään sen näkyväksi arjessa. Toimintamme perustana on pienryhmätoiminta.

Pidämme leikin merkitystä lapselle tärkeänä ja lapsilla on päivittäin mahdollisuus vapaaseen ja ohjattuun leikkiin. Leikin kautta oppiminen tapahtuu lapselle ominaisella tavalla. Aikuinen tukee leikkiä osallistumalla siihen ja rikastuttamalla sitä. Leikkiympäristöä muunnellaan säännöllisesti ja haluamme tarjota lapsille monipuolisen leikkiympäristön ja leikkivälineet.  

Lasten osallisuus näkyy arjessamme päivittäin.  Lasten tarpeet ja toiveet huomioidaan ja he ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Arvostamme lasten näkemyksiä sekä kannustamme lapsia kertomaan ajatuksia ja toiveitaan. Varmistamme, että meillä on tarpeeksi aikaa lasten kuuntelulle ja yhteiselle keskustelulle.

Vanhempien näkemyksiä ja toiveita kuulemme vanhempainilloissa, varhaiskasvatuskeskusteluissa, sekä arjen kohtaamisissa. Lapsen aloittaessa päiväkodissa, perheen on mahdollista tutustua päiväkodin arkeen 1–2 viikon ajan. Tutustumisaika suunnitellaan yksilöllisesti, perheen ja lapsen tarpeet huomioiden.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat osa toimintaamme. Harjoittelemme lasten kanssa tunne-, empatia-, ja vuorovaikutustaitoja sekä huomiomme toiminnassamme ekologisuuden.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma