Mainingin päiväkoti

Mainingin päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna 1975. Kaksikerroksinen päiväkotimme sijaitsee Kivenlahdessa, Mainingin koulun vieressä. Esiopetus järjestetään päiväkodin vieressä sijaitsevassa Mainingin koulussa. Olemme avoinna 7-17. Perheiden ennalta ilmoitettujen tarpeiden ja hoitosopimusten mukaan tarvittaessa 6.30-18.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Päiväkodissamme on seitsemän ryhmää, joissa toteutetaan monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille ja esiopetusta 6-vuotiaille lapsille. Tällä hetkellä toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota tunne- ja kaveritaitoihin sekä kielen oppimiseen toiminnallisin menetelmin.

Toiminta-ajatuksemme perustuu turvallisiin ja lämpimiin ihmissuhteisiin sekä pienryhmätoimintaan. Toteutamme varhaiskasvatusta kokonaisvaltaisesti erilaisten teemojen puitteissa, joihin lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa. Aikuiset kuuntelevat lapsen mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka säännöllisesti kokoamme toimintamme pohjaksi. Eheyttävän toiminnan kautta lapsi kokee osallisuutta ja oppimisen iloa.

Kestävä kehitys

Pysyvät ihmissuhteet luovat päiväkodissamme pohjan elinikäiselle oppimiselle. Oppimisen ilon ja yhdessä tekemisen kokemuksien kautta lapsen kouluun siirtyminen on luontevaa. Luonnonläheisyys tarjoaa lapsille hyvät mahdollisuudet metsäretkiin, joissa lapsi oppii kunnioittamaan luontoa ja toimimaan yhdessä muiden lasten kanssa.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma