Lintulan päiväkoti

Lintulassa kolme ryhmää 1-5-vuotialle lapsille. Olemme avoinna 6.30-17.00, tarvittaessa 6.30-18.00 perheiden tarpeen mukaan.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Pieni, kodikas ja viihtyisä Lintulan päiväkoti sijaitsee Lintuvaaran kaupunginosassa lähellä Leppävaaraa, hyvien liikenneyhteyksien varrella, rauhallisella paikalla pientaloalueen keskellä.

Lintulassa on iso piha-alue. Ulkoilu on tärkeä osa jokaista päiväämme. Laajennamme oppimisympäristöä myös lähialueelle: ryhmät retkeilevät lähes viikoittain mm. metsissä ja leikkipuistoissa. Kirjastoauto käy päiväkodilla säännöllisesti ja lapset pääsevät vuorollaan käymään kirjastoautossa. Muita kulttuuripalveluita käytämme vierailujen lisäksi kutsumalla esiintyjiä päiväkodille tai etäyhteyksiä hyödyntäen.

Kehittämisen ja arvioinnin kohteena tulevalla toimintakaudella on leikki ja leikin kautta oppiminen, sekä leikkiä vahvistavan oppimisympäristön rakentaminen ja muokkaaminen yhdessä lasten kanssa. Rohkaisemme lasta hyvään kaveruussuhteita ylläpitävään vuorovaikutukseen ja leikkiin aikuisen tuella.

Lintulan arkeen kuuluu vahvasti musiikki, laulut lorut ja sadut ja monipuolinen kuvallinen ilmaisu unohtamatta tunnetaitojen harjoittelemista, arjen taitojen opettelua sekä kauniita käytöstapoja. Lasta kannustetaan liikkumaan monipuolisesti niin omaehtoisesti kuin ohjatustikin.

Avoin, arvostava ja luottamuksellinen vuorovaikutus on toimintamme perusta. Tarjoamme lapsille onnistumisen, oivaltamisen ja oppimisen kokemuksia, jotka tukevat hyvän itsetunnon kehittymistä. Yhdessä lasten, huoltajien sekä varhaiskasvattajien kanssa muodostamme yhteisön, jonka tavoitteena on iloinen ja hyvinvoiva lapsi.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma