Kepelin päiväkoti

Päiväkodissamme on 6 ryhmää. Olemme avoinna kaikkina viikonpäivinä 24 tuntia vuorokaudessa.

Kuva: Espoon kaupunki

Päiväkoti palvelee Espoossa kaikkia vuorohoidon tarpeessa olevia lapsia. Päiväkotiin sijoitetaan ainoastaan lapsia, joilla on molempien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve. Kun vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidontarve loppuu, lapselle osoitetaan varhaiskasvatuspaikka ns. päiväpäiväkodista.

Kun lapselle haetaan varhaiskasvatuspaikkaa Kepelin päiväkodista, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen liitteet, joista ilmenee molempien vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva vuorohoidon tarve.

Meidän päiväkoti
Kepelin päiväkoti sijaitsee Leppävaarassa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Hyödynnämme päiväkodin toiminnassa lähiympäristöä päivittäin mm. metsä, kirjasto, urheilupuisto.

Kepelin päiväkodissa jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Meillä jokainen lapsi on arvokas omana itsenään. Yhdessä harjoittelemme toisten huomioimista ja kunnioittamista. Huomioimme lasten mielenkiinnonkohteet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Vuorohoidossa otamme huomioon lasten vireystilan ja tuemme lasten hyvinvointia. Säännöllisillä rutiineilla ja yhteisillä toimintatavoilla ennakoimme arjen kulkua. Vuorohoidossa teemme tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa.

Päiväkotimme on vihreä lippu päiväkoti. Tutustu vihreä lippu toimintaan.(ulkoinen linkki)

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma