Kaskipihan päiväkoti

Päiväkodissamme on 2 ryhmää ja varhaiskasvatusta tarjotaan 1-5-vuotiaille lapsille. Olemme avoinna klo 7.00–17.00.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkotimme

Kaskipihan päiväkoti on perustettu 1997. Päiväkoti sijaitsee keskellä Latokaskea metsän ympäröimällä pientaloalueella.

Kaskipihan päiväkodin toiminta-ajatus on, että haluamme luoda koko yhteisöön ja lapsiryhmiin myönteisen huolenpidon ilmapiirin, jossa vuorovaikutus on lämmintä ja leikillisyys ja oppimisen ilo näkyvät. Päiväkotimme vieressä on urheilukenttä, jossa myös vietämme aikaa liikkuen ja leikkien.

Kaskipihan päiväkoti tarjoaa lapselle laadukasta perushoitoa, kasvatusta ja opetusta turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissa, kotikasvatusta tukien ja perheiden erityistarpeet huomioiden.
Tällä hetkellä toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomioita kaveritaitojen opetteluun.

Toimintamme perustana on lapsilähtöisyys; lapsen ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet sekä hänen kokemusmaailmansa ohjaavat toimintaamme.

Liikuntaleikkejä ja -pe­lejä toteutetaan päivittäin ryhmänvarhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatulla tavalla sekä sisällä että ulkona. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että myös siirtymätilanteet ovat toiminnallisia tai liikunnallisia, lapsille mielekkäitä leikkimisen ja oppimi­sen hetkiä. Liikuntaa käytetään myös opettamisen me­netelmänä sekä lapsen kasvua, kehitystä ja mielen hyvin­vointia tukevana työtapana.

Kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus hyvään luontosuhteeseen ja siihen, että he voivat oppia tutkimaan ja suojelemaan luontoa. Varhaiskasvatusyksikön lähiluontoa hyödynnetään oppimisympäristönä säännöllisesti.

Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita.

Espoon varhaiskasvatussuunnitelma