Kaitaanniityn päiväkoti

Yksikössämme toimii seitsemän lapsiryhmää. Olemme avoinna klo 7-17.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Vuonna 1999 perustettu Kaitaanniityn varhaiskasvatusyksikkö sijaitsee Kaitaalla metsien ja omakotitalojen keskellä. Myös merenranta on lapsien kävelyetäisyydellä. Ympäristömme mahdollistaa luontevasti retket lähialueelle sekä monipuolisen ympäristökasvatuksen.

Päiväkodissamme on seitsemän lapsiryhmää: Niittyvillat, Valkoapilat, Kissankellot, Ketunleivät, Hiirenvirnat, Koiranputket ja Suolaheinät. Päiväkodissa ei järjestetä esiopetusta. Esiopetusikäiset lapset siirtyvät läheisten koulujen tai varhaiskasvatusyksiköiden esiopetusryhmiin.

Toiminnassamme toteutuu lapselle ominainen tapa toimia, leikkiminen, liikkuminen, erilaiset taiteelliset kokemukset sekä tutkiminen. Toiminnassamme korostuu pienissä ryhmissä toimiminen, liikuntakasvatus sekä kestävän kehityksen kasvatus.

Pienissä ryhmissä toimiminen varmistaa lapsen jokapäiväisen huomioimisen. Pienissä ryhmissä lasten ja kasvattajien välinen vuorovaikutus on jouhevaa ja lapselle syntyy paremmin tunne kuulluksi tulemisesta, ja hän voi olla vaikuttamassa omaan päiväänsä. Kasvattajalla on aikaa jokaiselle lapselle, kuunnellen hänen huoliaan ja jakaen myös onnistumisen kokemuksia.

Liikuntakasvatus kuuluu jokaiseen päivään. Lapsiryhmien käytössä on liikuntasali, mutta liikunnan mahdollisuus ei rajoitu siihen. Kaikki päiväkodin tilat ovat liikuntakäytössä, niin käyttävät kuin lapsiryhmien omat kotialueetkin unohtamatta suurta pihaamme. Lasten käytössä on hyvät liikuntavälineet niin sisällä kuin ulkonakin.

Kestävän kehityksen kasvatuksella lapsenne oppii jo ennen kouluikää huolehtimaan ympäristöstään ja tekemään kestäviä valintoja tulevaisuutta varten. Hän omaksuu hyvän tulevaisuuden mukaiset vuorovaikutus - ja kansalaistaidot.