Jupperin päiväkoti

Päiväkodissamme toimii seitsemän lapsiryhmää. Olemme avoinna klo 7-17. Varhaiskasvatuspaikkoja on 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme järjestetään esiopetusta. Jupperin päiväkoti on aloittanut toimintansa uusissa tiloissa vuoden 2019 alussa.

Kuva: Espoon kaupunki

Meidän päiväkoti

Päiväkotimme sijaitsee rauhallisella luonnonläheisellä pientaloalueella, jossa luonnon läheisyys antaa hyvät mahdollisuudet retkeilyyn ja luonnon tutkimiseen. Toiminnassamme hyödynnämme lähiympäristössä sijaitsevia puistoja, metsää sekä kirjastoa.

Päiväkodin tilat ovat avarat ja valoisat. Ryhmätiloissa lapsilla on mahdollisuus leikkiin ja liikkumiseen. Ryhmillä on käytössään omia jakotiloja sekä kaikkien ryhmien yhteiseen käyttöön on ateljee.

Toiminnassa panostamme lapsen hyvinvoinnin edistämiseen ja hyvään yhteistyöhön vanhempien kanssa. Turvallisessa, kannustavassa ja lasta kunnioittavassa ilmapiirissä lapsi saa kasvaa ja kehittyä omien valmiuksiensa ja kehitystasonsa mukaisesti. Toimintamme perustuu monipuoliseen, lapsilähtöiseen varhaiskasvatukseen, jossa leikillä, lasten osallisuudella ja luovuudella on keskeinen merkitys. Toiminnan suunnittelussa huomioimme lasten ajatukset, ideat ja kiinnostuksen kohteet.

Päivän aikana toimimme mahdollisimman paljon pienryhmissä, jolloin kasvattajalla on aikaa havainnoida ja ohjata lasta. Toteutamme lasten kanssa erilaisia projekteja, joiden avulla tutustumme ja opimme uusia asioita. Haluamme mahdollistaa jokaiselle lapselle päivän aikana positiivisia onnistumisen kokemuksia ja myönteisiä elämyksiä. Arvostamme leikkiä lapsen luontaisena tapana oppia. Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö vanhempien kanssa luo perustan hyvälle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.